Lịch công tác tuần từ ngày 04/6/2018 đến ngày 10/6/2018

279

TỈNH ĐOÀN KHÁNH HÒA                  Nha Trang, ngày  01 tháng 06 năm 2018

                 ***

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
04/6/2018 đến 10/6/2018

Thứ Hai

04/6

-08h00: Họp giao ban

-TT, Lãnh đạo ban

 

-Từ ngày 04-08/6/2018: học Trung cấp chính trị tại trường Chính trị tỉnh

-Đ/c Kim Anh, Dung, Ý,Ngọc

 

-07h00: Dự Lễ phát động hoạt động Hè gắn với ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới tại sân Đài TT-TH huyện Cam Lâm.

-Đ/c Hơn

 

-08h00: Dự tập huấn Luật quản lý sử dụng tài sản công tại 46 Trần Phú (01 ngày)

-Đ/c Hương

 

 

 

 

Thứ Ba

05/6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ tư

06/6

-07h30: Tập huấn báo cáo viên và định hướng dư luận xã hội tại Hội trường A Tỉnh đoàn

-TT, BTV, BCH  

Tỉnh đoàn; CBCNV cơ quan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm

07/6     

 -Từ ngày 07-10/6/2018: Dự hoạt động tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác – Đoàn khối doanh nghiệp tỉnh tại Khu di tích lịch sử huyện Côn Đảo

 – Đ/c Nam

 

 

 

 

Thứ sáu

08/6      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy

09/6

-08h00: Dự Đại hội HSV tại trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang

-Đ/c Hùng

Xe 0594

 

 

 

    CN

10/6

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Lịch có thể điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.
Lịch này thay cho Giấy mời trong nội bộ cơ quan Tỉnh đoàn và các đơn vị trực thuộc.

VĂN PHÒNG TỈNH ĐOÀN