Lịch công tác tuần từ ngày 09/7/2018 đến ngày 15/7/2018

261

TỈNH ĐOÀN KHÁNH HÒA                  Nha Trang, ngày  06 tháng 07 năm 2018
                 ***

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
09/7/2018 đến 15/7/2018

Thứ Hai

09/7

-08h00: Họp giao ban

-TT, Lãnh đạo ban

 

-Từ 09-14/7/2018: Tổ chức Chiến dịch thanh niên tình nguyện “Mùa hè xanh” tại tỉnh Ăttapư – Nước CHDC Nhân dân Lào

-Đ/c Nhuận, các đ/c được phân công

-Xe 00050

 

 

-Từ 09-14/7/2018: Dự Hội nghị tổng kết Tiếp sức mùa thi 2018 và Hội nghi công tác Đoàn trường học tại TP Hải Phòng

-Đ/c Hùng, Ngọc Hải

 

-14h00: Dự Hội nghị giao ban công tác An ninh tư tưởng quý II/2018 tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

-Đ/c Nam

 

 

 

 

Thứ Ba

10/7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ tư

11/7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm

12/7

-08h00: Dự kỷ niệm 68 năm truyền thống TNXP, gặp mặt Hội viên TNXP tham gia kháng chiến chống Pháp tại Hội trường Tỉnh đoàn

-Đ/c Duyên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ sáu

13/7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy
14/7

 

 

 

 

 

 

CN
15/7

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Lịch có thể điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.
Lịch này thay cho Giấy mời trong nội bộ cơ quan Tỉnh đoàn và các đơn vị trực thuộc.

VĂN PHÒNG TỈNH ĐOÀN