Lịch công tác tuần từ ngày 30/7/2018 đến ngày 05/8/2018

158

TỈNH ĐOÀN KHÁNH HÒA               Nha Trang, ngày  27  tháng 07 năm 2018
                ***

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
30/7/2018 đến 05/8/2018

Thứ Hai

30/7

-08h00: Họp giao ban

-TT, Lãnh đạo ban

 

-Từ ngày 30-31/7: Tổ chức Ngày hội Thanh niên các dân tộc tại Khánh Sơn

-Ban ĐK

 

-14h00: Dự họp BCĐ thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 tại Văn phòng Tỉnh ủy

-Đ/c Hùng

 

-18h00: Dự Khai mạc Ngày hội Thanh niên các dân tộc và Lễ tuyên dương tại Khánh Sơn

-TT, Lãnh đạo ban

Xe 00050

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba

31/7

-06h30: Tham gia cùng Sở Y tế kiểm tra phòng chống dịch bệnh tại Khánh Sơn

-Đ/c Trường

 

   
   
   

Thứ tư
01/8

-07h30: Khai mạc Lớp tập huấn cán bộ Hội tại trường Chính trị tỉnh

-TT, Hội LHTN

 

-08h00: Dự Khai mạc Diễn đàn trẻ em tỉnh Khánh Hòa tại Trung tâm Điều dưỡng & chăm sóc người có công Khánh Hòa

-Đ/c Hùng

Xe 0594

   
   

Thứ Năm
02/8

-08h00: Dự phiên đối thoại và bế mạc Diễn đàn trẻ em tỉnh Khánh Hòa tại Trung tâm Điều dưỡng & chăm sóc người có công Khánh Hòa

-Đ/c Hùng

Xe 0594

   
   
   

Thứ Sáu
03/8     

-06h30: Kiểm tra vốn tại Khánh Vĩnh

– Đ/c Kim Anh

 

   
   
   
   

Thứ Bảy
04/8

   
   

CN
05/8

   
   

Ghi chú: Lịch có thể điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.
Lịch này thay cho Giấy mời trong nội bộ cơ quan Tỉnh đoàn và các đơn vị trực thuộc.

VĂN PHÒNG TỈNH ĐOÀN