Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Ngọc Thảo giữ chức vụ Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn

494
Đồng chí Nguyễn Văn Nhuận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn trao quyết định bổ nhiệm cho đồng chí Nguyễn Ngọc Thảo

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn vừa ban hành các quyết định về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Ngọc Thảo – Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn giữ chức vụ Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn kể từ ngày 01/8/2018. Bên cạnh đó, điều động đồng chí Nguyễn Thị Minh Hải – Phó Ban Thanh thiếu nhi Trường học Tỉnh đoàn đến nhận công tác tại Nhà thiếu nhi tỉnh từ ngày 01/8/2018, thống nhất để Ban Giám đốc Nhà thiếu nhi bổ nhiệm chức vụ Trưởng Phòng nghiệp vụ; điều động đồng chí Huỳnh Thị Như Ý – Cán bộ Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên về Ban Thanh thiếu nhi Trường học Tỉnh đoàn từ ngày 01/8/2018.

BTG