Lịch công tác tuần từ ngày 13/8/2018 đến ngày 19/8/2018

220

TỈNH ĐOÀN KHÁNH HÒA                       Nha Trang, ngày  10  tháng 08 năm 2018
               ***

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
13/8/2018 đến 19/8/2018

Thứ Hai
13/8

-08h00: Họp giao ban

-TT, Lãnh đạo ban

 

-08h00: Tham gia tập huấn với UBND tỉnh tai Ninh Thuận

-Đ/c Nhuận

 

– Từ ngày 10-22/8: đón tiếp đoàn đại biểu Liên bang Nga

-VP, Ban TH, TG

 

Thứ Ba
14/8

-13h30: Tổ chức Lễ khánh thành Ngôi nhà Khăn quàng đỏ năm 2018 tại Cam Lâm

-Đ/c Hùng, Ban TTNTH

Xe 00050

-14h00: Tổ chức lớp tập huấn An toàn giao thông tại Cam Lâm

-Đ/c Thúy, Trung

 

Thứ Tư
15/8

-07h30: Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05 tại Hội trường A Tỉnh đoàn

-TT, Ban Tuyên giáo

 

-08h30: Dẫn đoàn Nga giao lưu với trường THCS Nguyễn Khuyến – Nha Trang

-Ban TH, TG

 

 

 

 

Thứ Năm
16/8

-08h30: Dự Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập NTN Khánh Hòa tại Âu Lạc Thịnh

-TT, các ban có giấy mời

 

Thứ Sáu

17/8

-17h30: Dự lễ khai mạc Hội trại truyền thống thanh niên huyện Vạn Ninh lần thứ XXI năm 2018 tại thôn Xuân Tự 2 – Xã Vạn Hưng

-Đ/c Nam

Xe 0594

Thứ Bảy

18/8

 

 

 

 

 

 

CN
19/8

-08h00: Tổ chức lớp tập huấn An toàn giao thông tại trường Đại học Khánh Hòa

-Đ/c Thúy, Trung

 

Ghi chú: Lịch có thể điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.
Lịch này thay cho Giấy mời trong nội bộ cơ quan Tỉnh đoàn và các đơn vị trực thuộc.

VĂN PHÒNG TỈNH ĐOÀN