Lịch công tác tuần từ ngày 08/10/2018 đến ngày 14/10/2018

235

TỈNH ĐOÀN KHÁNH HÒA                   Nha Trang, ngày  05 tháng 10 năm 2018
                   ***

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
08/10/2018 đến 14/10/2018

 

Thứ Hai

08/10

-08h00: Kiểm tra Đoàn cơ sở phòng tham mưu – BCHQS tỉnh

-Đoàn thẩm định

Xe 0050

-09h00: Đánh giá nội dung tiêu chí Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

-Đoàn thẩm định

 

-14h00: Tổng kết hoạt động Hè tại Hội trường A Tỉnh đoàn

-TT, LĐ ban, BCĐ Hè

 

-Từ 08-20/10: học tại trường Chính trị tỉnh

-Đ/c Quốc

 

 

 

 

Thứ Ba

09/10

-08h00: Kiểm tra Chi đoàn Đồn Biên phòng Vĩnh Lương – Đồn Vĩnh Lương

-Đoàn thẩm định

Xe 0050

-09h30: Đánh giá nội dung tiêu chí Đoàn Biên phòng tỉnh

-Đoàn thẩm định

 

-13h30: Kiểm tra Đoàn cơ sở Công ty Yến Sào Khánh Hòa

-Đoàn thẩm định

 

-14h30: Đánh giá nội dung tiêu chí Đoàn khối DN

-Đoàn thẩm định

 

 

 

 

Thứ Tư

10/10

-08h00: Dự Hội nghị báo cáo kết quả HN lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng tại 46 Trần Phú

-Đ/c Nam

 

-08h00: Kiểm tra Chi đoàn Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp (PC 81) – Công an tỉnh

-Đoàn thẩm định

 

-09h00: Đánh giá nội dung tiêu chí Đoàn TN Công an tỉnh

-Đoàn thẩm định

 

-13h30: Kiểm tra Chi đoàn Tòa án tỉnh

-Đoàn thẩm định

 

-14h30: Đánh giá nội dung tiêu chí Đoàn khối CCQ tỉnh

-Đoàn thẩm định

 

-Từ 10-13/10: Tập huấn GVTPT Đội tại HTA Tỉnh đoàn

-TT, Ban TTNTH

 

-Từ 10-31/10: Học TCCT tại trường Chính trị tỉnh

-Đ/c Trường

 

 

 

 

Thứ Năm

11/10

-07h30: Kiểm tra Công đoàn tại Phòng họp

-Đ/c Hùng, UVBCH, UBKT Công đoàn

 

-08h00: Kiểm tra Xã đoàn Suối Hiệp – Diên Khánh

-Đoàn thẩm định

Xe 0050

-09h30: Đánh giá nội dung tiêu chí Huyện đoàn Diên Khánh

-Đoàn thẩm định

Xe 0050

-13h30: Kiểm tra Xã đoàn Vĩnh Hiệp – Nha Trang

-Đoàn thẩm định

 

-14h00: Đánh giá nội dung tiêu chí Thành đoàn Nha Trang

-Đoàn thẩm định

 

 

 

 

Thứ Sáu

12/10     

-15h00: Hội nghị BCH Tỉnh đoàn Khánh Hòa – Bầu Bí thư Tỉnh đoàn tại HTB

-UV.BCH, UBKT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy

13/10

-08h00: Tập huấn ATGT tại ĐH Nha Trang

-Ban ĐK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    CN

14/10

 

 

 

 

 

 

  Ghi chú: Lịch có thể điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.

 Lịch này thay cho Giấy mời trong nội bộ cơ quan Tỉnh đoàn và các đơn vị trực thuộc.

                                                                                               

                                                                                                      VĂN PHÒNG TỈNH ĐOÀN