Lịch công tác tuần từ ngày 29/10/2018 đến ngày 04/11/2018

138

TỈNH ĐOÀN KHÁNH HÒA                Nha Trang, ngày  26 tháng 10 năm 2018

             ***

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
29/10/2018 đến 04/11/2018

 

Thứ Hai

29/10

-08h00: Họp giao ban

-TT, Lãnh đạo ban

 

-14h00: Họp Bộ tiêu chí Tỉnh đoàn gửi Trung ương Đoàn

-Đ/c Nam, các ban TĐ

 

-Từ 29/10-02/11: học TCCT tại trường Chính trị tỉnh

-Đ/c Trường, K.Anh,Dung

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba

30/10

-09h00: TT, Văn phòng làm việc với Ban TN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư

31/10

-09h00: TT, Văn phòng làm việc với Ban ĐK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm

01/11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

02/11     

-07h30: Dẫn đoàn kiểm tra Trung ương Đoàn đi Cam Ranh

-TT,LĐ ban

Xe 0050

-14h00: Làm việc với Đoàn kiểm tra Trung ương Đoàn tại Hội trường B

-TT, LĐ ban, BTV Tỉnh đoàn, Bí thư các đơn vị

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy

03/11

-Từ 03-4/11: Dự HN giao ban công tác Đoàn cụm Duyên Hải Nam Trung Bộ năm 2018 tại Bình Định

-TT, LĐ ban

Xe 0050

 

 

 

 

 

 

    CN

04/11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Lịch có thể điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.
Lịch này thay cho Giấy mời trong nội bộ cơ quan Tỉnh đoàn và các đơn vị trực thuộc.

VĂN PHÒNG TỈNH ĐOÀN