Lịch công tác tuần từ ngày 05/11/2018 đến ngày 11/11/2018

144

TỈNH ĐOÀN KHÁNH HÒA                   Nha Trang, ngày  02 tháng 11 năm 2018
                ***

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
05/11/2018 đến 11/11/2018

 

Thứ Hai

05/11

-07h30: Chào cờ đầu tháng

-TT, CBCNV cơ quan

 

-14h00: Dự cuộc họp thường kỳ tháng 10 tại UBND tỉnh

-Đ/c Nam

 

-14h30: Họp giao ban

-TT, Lãnh đạo ban

 

-Từ 05-09/11: học tại trường Chính trị tỉnh

-Đ/c Thuận, Trường, K.Anh,Dung, Quốc, Thúy

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba

06/11

-08h00: Họp bộ Tiêu chí Tỉnh đoàn Khối Huyện, trực thuộc

-Đ/c Nam, LĐ ban

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ tư 07/11

-06h00: Tham gia đoàn kiểm tra phòng chống dịch bệnh cùng Sở Y tế tại Khánh Sơn

-Đ/c Trường

 

-14h00: Họp xét Kỷ niệm chương Hội Cựu TNXP tại Phòng họp Tỉnh đoàn

-TT,BTC, Hội Cựu TNXP

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm

08/11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

09/11     

-Từ 09-10/11: Tổ chức Đại hội HSVVN tỉnh Khánh Hòa lần thứ 3 nhiệm kỳ 2018-2023 tại Hội trường Thành ủy Nha Trang

-TT, CBCNV cơ quan

 

-13h00: Tổ chức phiên thứ nhất Đại hội Đại biểu HSVVN tỉnh tại Hội trường Thành ủy Nha Trang

-TT, CBCNV cơ quan

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy

10/11

-07h00: Tổ chức phiên thứ hai Đại hội Đại biểu HSVVN tỉnh tại Hội trường Thành ủy Nha Trang

-TT, CBCNV cơ quan

 

 

 

 

 

 

 

    CN

11/11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ghi chú: Lịch có thể điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.
Lịch này thay cho Giấy mời trong nội bộ cơ quan Tỉnh đoàn và các đơn vị trực thuộc.

VĂN PHÒNG TỈNH ĐOÀN