Lịch công tác tuần từ ngày 19/11/2018 đến ngày 25/11/2018

131

TỈNH ĐOÀN KHÁNH HÒA              Nha Trang, ngày  16 tháng 11 năm 2018
               ***

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
19/11/2018 đến 25/11/2018

 

Thứ hai 19/11

 

 

 

-15h00: Dự Lễ khánh thành cơ sở mới tại trường CĐ Kỹ thuật công nghệ Nha Trang

-Đ/c Duyên

 

-15h00: Tổ chức gặp mặt tri ân nhân ngày nhà giáo Việt Nam tại Hội trường B

-TT, CBCNV cơ quan

 

-16h30: Dự kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam tại Nhà Thiếu nhi Diên Khánh

-Đ/c Hùng

Xe 0594

 

 

 

Thứ Ba

20/11

-08h00: Dự Lễ kỷ niệm 36 năm Ngày nhà giáo Việt Nam tại trường CĐ Du lịch Nha Trang

-Đ/c Hùng

Xe 0594

-14h30: Dự lễ kỷ niệm ngày Ngày nhà giáo Việt Nam và 70 năm Ngày truyền thống trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa tại trường Chính trị

-Đ/c Nam

Xe 0594

 

 

 

 

 

 

Thứ tư 21/11

-14h00: Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt tại Hội trường Tỉnh ủy

-Đ/c Nam

 

 

 

 

-17h30: Tổ chức Hội thi “Rung chuông vàng” và Liên hoan các nhóm nhảy học đường tại ĐH Nha Trang

-TT, Cán bộ CNVCQ

Xe 0050, 0594

 

 

 

Thứ Năm

22/11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

23/11     

-08h00: Tổ chức cuộc thi Ý tưởng sáng tạo tại Tỉnh đoàn (01 ngày) tại Hội trường A, phòng họp

-Ban ĐK

 

-08h00: Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết HN Trung ương 8 tại 46 Trần Phú (01 ngày)

-Đ/c Nam, Hùng, Thảo                                  

 

-08h00: Tập huấn phần mềm E-Office tại Hội trường B

-VP, các ban Tỉnh đoàn

 

-15h00: Họp giao ban

-TT, LĐ ban

 

-19h00: Bế mạc cuộc thi Ý tưởng sang tạo tại Hội trường A

-CBCNV cơ quan

 

 

 

 

Thứ Bảy

24/11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    CN

25/11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Lịch có thể điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.
Lịch này thay cho Giấy mời trong nội bộ cơ quan Tỉnh đoàn và các đơn vị trực thuộc.

                                                                                               

                                                                                                      VĂN PHÒNG TỈNH ĐOÀN