Lịch công tác tuần từ ngày 26/11/2018 đến ngày 02/12/2018

119

TỈNH ĐOÀN KHÁNH HÒA                   Nha Trang, ngày  23 tháng 11 năm 2018
              ***

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
26/11/2018 đến 02/12/2018

Thứ hai
26/11

 

 

 

-15h00: Họp triển khai công tác khắc phục hậu quả sau bão

-TT, LĐ ban

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba
27/11

-07h30: Dự Hội thảo khoa học bảo tồn và phát huy giá trị di tích Thành cổ Diên Khánh tại KS Michelia

-Đ/c Nam

 

08h00: Dự Hội nghị báo cáo chuyên đề về “Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0; Hội nhập kinh tế quốc tế…” tại 46 Trần Phú

-TT, Thảo

 

-08h00: Ôn thi tốt nghiệp tại trường Chính trị tỉnh

-Đ/c Kim Anh, Dung

 

 

 

 

Thứ tư 28/11

 

 

 

-08h00 : Tổ chức cuộc thi Ý tưởng sáng tạo tại Hội trường A Tỉnh đoàn (01 ngày)

-Ban ĐK

 

 

-19h00: Lễ Bế mạc và trao giải cuộc thi Ý tưởng sáng tạo tại Hội trường A

 

-TT, CBCNV cơ quan

 

 

Thứ Năm

29/11

 

 

 

-08h00: Tập huấn phần mềm E-Office tại Hội trường B

-VP, các ban Tỉnh đoàn

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu
30/11     

-15h00: Họp giao ban

-TT, LĐ ban

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy
01/12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN
02/12

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ghi chú
: Lịch có thể điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.
Lịch này thay cho Giấy mời trong nội bộ cơ quan Tỉnh đoàn và các đơn vị trực thuộc.

VĂN PHÒNG TỈNH ĐOÀN