Lịch công tác tuần từ ngày 10/12/2018 đến ngày 16/12/2018

167

TỈNH ĐOÀN KHÁNH HÒA            Nha Trang, ngày  07 tháng 12 năm 2018

***

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
10/12/2018 đến 16/12/2018

 

Thứ Hai
10/12

   
-Từ 10-14/12: Học tại trường Chính trị tỉnh-Đ/c Trường, Quốc 
-Từ 10-14/12: Tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội sinh viên Việt Nam lần thứ X tại Hà Nội-Đ/c Hùng, Ngọc HảiXe 0050
   
Thứ Ba
11/12
   
   
   
Thứ Tư
12/12
-07h30: Dự Hội thi “Phụ nữ với công tác xây dựng Nông thôn mới” năm 2018 tại Nhà hát Nghệ thuật dân gian Á Châu-Đ/c Thuận, K.Anh 
-16h00: Tổ chức Lễ khánh thành bàn giao CTTN và Hội thi tuyên truyền Nông thôn mới tại Ninh Thân, Ninh Hòa-TT, CBCNV cơ quan 
   
Thứ Năm
13/12
07h00: Dự Hội nghị tổng kết Khối hoạt động các huyện, thị, TĐ năm 2018 tại khu sinh thái Hồ cây sung – DK-Đ/c Nam, LĐ banXe 0050
   
   
   
Thứ Sáu
14/12
-08h00: Họp BTV Tỉnh đoàn tại phòng họp-TT, UVBTV 
   
-15h00: Họp giao ban-TT, LĐ ban 
   
Thứ Bảy
15/12
   
   
   
CN
16/12
   
   
   


Ghi chú: Lịch có thể điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.
Lịch này thay cho Giấy mời trong nội bộ cơ quan Tỉnh đoàn và các đơn vị trực thuộc.

VĂN PHÒNG TỈNH ĐOÀN