Lịch công tác tuần từ ngày 24/12/2018 đến ngày 30/12/2018

161

TỈNH ĐOÀN KHÁNH HÒA                Nha Trang, ngày  21 tháng 12 năm 2018

                 ***

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
24/12/2018 đến 30/12/2018

 

Thứ Hai 24/12

-Từ 24-28/12: Học tại trường Chính trị tỉnh

-Đ/c Trường

 

-14h00: Họp tổ Đảng

-Ban ĐK + TG + TC

 

-14h30: Họp tổ Đảng + Họp tổ Công đoàn + Họp Ban TTNTH

 

 

 

 

 

Thứ Ba

25/12

-07h30: Dự ĐHĐB Hội truyền thống kháng chiến cứu nước tỉnh Khánh Hòa tại BCH Quân sự tỉnh

-Đ/c Hùng

 

-08h00: Dự Hội nghị tổng kết công tác Khuyến học năm 2018 tại TTGD Thường xuyên

-Đ/c Hùng

 

-08h00: Dự họp về việc chuyển giao hợp đồng lao động theo NĐ68/2000/NĐ-CP sang hợp đồng công việc tại BTC Tỉnh ủy

-Đ/c Nam

 

-09h00: Họp tổ Đảng

– Ban TN + VP

 

 

 

 

Thứ Tư 26/12

-08h00: Dự tổng kết dân số tại Chi cục dân số Kế hoạch hóa gia đình

-Đ/c Kim Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm

27/12

-13h30: Tổng kết cuộc thi biến đổi khí hậu tại HTB

-TT, Ban TG, LĐ ban

 

-14h00: Họp Chi bộ (Đánh giá xếp loại cuối năm)

-Đảng viên

 

-Họp Cấp ủy

– Cấp ủy

 

 

 

 

Thứ Sáu

28/12     

-08h00: Hội nghị Cán bộ Công chức cơ quan Tỉnh đoàn tại Hội trường B

-Cán bộ CNVCQ

 

-14h00: Hội nghị BCH Tỉnh đoàn tại HTB

-UVBCH Tỉnh đoàn

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy

29/12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    CN

30/12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Lịch có thể điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.
Lịch này thay cho Giấy mời trong nội bộ cơ quan Tỉnh đoàn và các đơn vị trực thuộc.

VĂN PHÒNG TỈNH ĐOÀN