Lịch công tác tuần từ ngày 18/02/2019 đến ngày 24/02/2019

142

TỈNH ĐOÀN KHÁNH HÒA                   Nha Trang, ngày  15 tháng 02 năm 2019
              ***

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
18/02/2019 đến 24/02/2019

 

Thứ Hai 18/02

-09h00: Họp giao ban

-TT, LĐ ban

 

-14h00: Giao lưu Thanh niên lên đường nhập ngũ tại Cam Lâm

-Ban TH

 

-19h00: Giao lưu Thanh niên lên đường nhập ngũ tại Khánh Sơn

-Ban TN

 

-Từ 18-22/2: Đi học tại trường Chính trị tỉnh

-Đ/c Trường

 

 

 

 

Thứ Ba

19/02

-14h00: Dự HN tổng kết công tác phát triển Đảng Đoàn thể trong các DN ngoài Khu vực Nhà nước tại Tỉnh ủy

-Đ/c Nam

 

-18h30: Dự Đêm giao lưu văn nghệ tiễn Thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2019 tại Trung tâm VHTT huyện Khánh Vĩnh

-Đ/c Thuận

Xe 0594

 

 

 

Thứ Tư 20/02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm

21/02

-14h00: Dự HN tổng kết việc thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2018 tại Tỉnh ủy

-TT, BTV Tỉnh đoàn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

22/02     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy

23/02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    CN

24/02

-07h30: Dự chương trình hiến máu tình nguyện Lễ hội Xuân Hồng tại Nhà thiếu nhi thị xã Ninh Hòa

-Đ/c Nam

Xe 0594

 

 

 

 

 

 


Ghi chú
: Lịch có thể điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.
Lịch này thay cho Giấy mời trong nội bộ cơ quan Tỉnh đoàn và các đơn vị trực thuộc.

VĂN PHÒNG TỈNH ĐOÀN