Lịch công tác tuần từ ngày 18/03/2019 đến ngày 24/03/2019

118

TỈNH ĐOÀN KHÁNH HÒA                         Nha Trang, ngày  15 tháng 3 năm 2019

             ***

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
18/03/2019 đến 24/03/2019

 

Thứ Hai 18/03

-09h00: Họp giao ban

-TT, LĐ ban

 

-Từ 18-22/3: Đi học tại trường Chính trị tỉnh

-Đ/c Quốc

 

-Từ 18-22/3: Tập huấn cán bộ tự vệ tại Thành đội N.Trang

-Đ/c Duy

 

-14h30: Khảo sát thực hiện CTTN nước sạch tại Cam Thịnh Tây

-Ban TTNTH

Xe 00050

 

 

 

Thứ Ba

19/03

-Từ 19-25/3: Tập huấn cán bộ Chỉ huy Quân sự tại trường Quân sự địa phương

-Đ/c Hải

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư 20/03

-08h00: Dự HN đối thoại giữa Lãnh đạo Sở với Thanh niên tại trường Trung cấp nghề Dân tộc Nội trú Khánh Vĩnh

-Đ/c Hùng, Ngọc Hải

Xe 0594

-08h00: Dự HN tổng kết thi đua Khối các Nhà thiếu nhi năm 2018 và triển khai chương trình hoạt động năm 2019 tại Cam Lâm

-TT, Ban TTNTH

Xe 00050

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm

21/03

-09h00: Họp triển khai Ngày hội “Học sinh 3 tốt” tại HTB

-Đ/c Hùng, Ban TTNTH

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

22/3     

-08h00: Dự họp ký kết Kế hoạch phối hợp liên ngành phòng chống đuối nước trẻ em tại Sở LĐTB & XH tỉnh

-Đ/c Hùng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy

23/03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    CN

24/03

-15h00: Tổ chức gặp mặt Cán bộ Đoàn Khối ĐH,CĐ tại sân bóng ký túc xá trường ĐH Khánh Hòa

-TT, LĐ ban

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ghi chú: Lịch có thể điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.

 Lịch này thay cho Giấy mời trong nội bộ cơ quan Tỉnh đoàn và các đơn vị trực thuộc.

                                                                                                 

                                                                                                      VĂN PHÒNG TỈNH ĐOÀN