Lịch công tác tuần từ ngày 29/04/2019 đến ngày 05/05/2019

107

TỈNH ĐOÀN KHÁNH HÒA                   Nha Trang, ngày  26 tháng 4 năm 2019

               ***

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
29/04/2019 đến 05/5/2019

 

Thứ Hai

29/4

Từ 29 – 01/5 : Nghỉ Lễ 30/4 – 01/5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba

30/4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư 01/5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm

02/5

-08h00: Kiểm tra vốn tại xã Vạn Khánh và Huyện đoàn Vạn Ninh

– Đ/c Kim Anh

 

-14h00: Họp Tiểu ban Nội dung Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII tại Tỉnh ủy

-Đ/c Nam

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

03/5     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy

04/5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    CN

05/5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Lịch có thể điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.
 Lịch này thay cho Giấy mời trong nội bộ cơ quan Tỉnh đoàn và các đơn vị trực thuộc.

VĂN PHÒNG TỈNH ĐOÀN