Lịch công tác tuần từ ngày 20/05/2019 đến ngày 26/05/2019

109

TỈNH ĐOÀN KHÁNH HÒA                   Nha Trang, ngày 17 tháng 5 năm 2019

               ***

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
20/5/2019 đến 26/5/2019

 

Thứ Hai

20/5

-06h30: Vào dự họp Đoàn tổ chức Lễ tiễn Đoàn Hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương tại Vùng 4 – Cam Ranh

-Các đ/c được phân công

Xe 0050

-08h00: Tập huấn đào tạo nguồn lực phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố tràn dầu trên biển tại Âu Lạc Thịnh

-Đ/c Kim Anh

 

-15h00: Tổ chức Lễ tiễn Đoàn Hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương tại Vùng 4 – Cam Ranh (Xuất phát 13h30)

-TT, Các đ/c được phân công

Xe 0050

-Từ  ngày 20-24/5: Học lớp Đảng viên mới tại TTGD Thường xuyên tỉnh

-Đ/c Trường, Phượng

 

-Từ 20-28/5: Công tác tại Trường Sa

-Đ/c Duyên, Duy

 

 

 

 

Thứ Ba

21/5

-09h00: Họp thống nhất các nội dung về công tác Mặt trận Đoàn thể tại Phòng họp Tỉnh đoàn

-Đ/c Nam, Các TV trong tổ biên tập 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư 22/5

-08h00: Dự HN tổng kết cuộc thi sáng tạo TTN Nhi đồng tỉnh Khánh Hòa tại 46 Trần Phú

-Đ/c Hùng

Xe 0594

-08h00: Dự ĐH Cháu ngoan Bác Hồ TP Nha Trang lần thứ 40 tại Thành ủy Nha Trang

-Đ/c Hùng

 

-14h00: Khai mạc Hội thi Phụ trách Sao giỏi tại HTA Tỉnh đoàn

-Đ/c Hùng, Ban TTNTH

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm

23/5

-11h00: Bế mạc Hội thi Phụ trách Sao giỏi tại HTA Tỉnh đoàn

-Đ/c Hùng, Ban TTNTH

 

-08h00: Làm việc với Đoàn kiểm tra Chuyên đề Trung ương Đoàn tại Huyện đoàn Cam Lâm, Thành đoàn Nha Trang

-TT, VP

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

24/5     

-08h00: Dự HN góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Tại Thành đoàn Đà Nẵng.

-Đ/c Nam

 

-08h00: Làm việc với Đoàn kiểm tra Chuyên đề Trung ương Đoàn tại Hội trường Tỉnh Đoàn

-TT, BTV Tỉnh đoàn, Ban TC, Lãnh đạo các Ban

 

 

 

 

Thứ Bảy

25/5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    CN

26/5

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ghi chú: Lịch có thể điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.
Lịch này thay cho Giấy mời trong nội bộ cơ quan Tỉnh đoàn và các đơn vị trực thuộc.

                                                                                               

                                                                                                                        VĂN PHÒNG TỈNH ĐOÀN