Lịch công tác tuần từ ngày 26/8/2019 đến ngày 01/9/2019

119

TỈNH ĐOÀN KHÁNH HÒA                              Nha Trang, ngày 23 tháng 8 năm 2019

***

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
26/8/2019 đến 01/9/2019

 

Thứ Hai

26/8

-Từ 26-28/8: Tham gia chương trình Tuyên dương Đảng viên trẻ toàn quốc tại Hà Nội-Đ/c Duy 
-Từ ngày 26-30/8: Tổ chức Lớp tập huấn Cán bộ Đoàn tại trường Chính trị-Ban TC, Chi đoàn 
-07h30: Khai giảng Lớp tập huấn cán bộ Đoàn tại trường Chính trị-Đ/c Nam, LĐ banXe0050; 0594
-20h00: Dự chương trình tổng kết, nghệ thuật “Nhớ lời Di chúc theo chân Bác” tại Hà Nội-Đ/c Nam 
-Từ 24-31/8: Đi công tác tại Thái Lan-Đ/c Trường 
Thứ Ba

27/8

-07h30: Dự Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Khánh Hòa lần thứ III tại 46 Trần Phú-Đ/c HùngXe 0594
Thứ Tư 28/8-Từ 28-30/8: Tập huấn BCH Liên đội THCS tỉnh Khánh Hòa năm học 2019-2020 tại Khánh Vĩnh-Đ/c Hùng, Ban TH
-08h00: Khai mạc Lớp tập huấn BCH Liên đội THCS tỉnh Khánh Hòa năm học 2019-2020 tại Khánh Vĩnh-Đ/c Hùng, Ban THXe 0594
Thứ Năm

29/8

-08h00: Họp Chi bộ-Đảng viên
Thứ Sáu

30/8

-Từ 30-31/8: Tham gia trại truyền thống Khối CCQ tại Khánh Vĩnh-Chi đoàn
-14h00: Dự chương trình giao lưu tọa đàm Khánh Hòa – 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch HCM tại UBND tỉnh-Đ/c Nam
-15h00: Họp giao ban-TT,LĐ ban
  
Thứ Bảy

31/8

    CN

01/9

 

Ghi chú: Lịch có thể điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.
Lịch này thay cho Giấy mời trong nội bộ cơ quan Tỉnh đoàn và các đơn vị trực thuộc.

VĂN PHÒNG TỈNH ĐOÀN