Hội nghị tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018 – 2019 và triển khai Chương trình công tác Đội và Phong trào thiếu nhi năm học 2019 – 2020

232

Chiều ngày 08/10/2019, Hội đồng Đội tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018-2019 và triển khai chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2019 – 2020.

Với sự nỗ lực của các cơ sở Đội, cán bộ phụ trách Đội, Đội viên, thiếu niên, nhi đồng trên toàn tỉnh, Hội đồng Đội tỉnh Khánh Hòa vinh dự là một trong 10 đơn vị xuất sắc dẫn đầu toàn quốc năm học 2018 – 2019. Bên cạnh đó, Hội đồng Đội Trung ương đã khen thưởng 14 tập thể, 12 cá nhân; Tỉnh đoàn khen thưởng 25 tập thể, 17 cá nhân có thành tích trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018 – 2019; Hội đồng Đội tỉnh trao cờ thi đua vững mạnh xuất sắc toàn diện cho 2 đơn vị: Hội đồng Đội TP. Nha Trang và Hội đồng Đội thị xã Ninh Hoà; công nhận 117 liên đội mạnh cấp tỉnh.