VẠN NINH: Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho thanh thiếu niên năm 2019

42

Ngày 27/11, tại hội trường UBND thị trấn Vạn Giã, Huyện đoàn Vạn Ninh phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa mở Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức pháp luật cho thanh thiếu niên huyện Vạn Ninh năm 2019 với sự tham gia của 80 cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên.

Thông qua lớp tập huấn, cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên được tiếp cận với nhiều nội dung cơ bản của Bộ Luật hình sự 2015 (sửa đổi 2017), Luật An ninh mạng, Luật chống mua bán người và nhiều thông tin giúp nâng cao kiến thức pháp luật.

Công tác giáo dục pháp luật giúp hình thành ý thức pháp luật, tạo lòng tin vào pháp luật, thói quen và ý thức tôn trọng pháp luật cho mọi công dân, nhằm phát huy vai trò, hiệu lực của pháp luật trong cuộc sống xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quá trình đưa pháp luật vào cuộc sống được bắt đầu bằng hoạt động phổ biến và giáo dục pháp luật, đây là khâu đầu tiên của hoạt động thực thi pháp luật, là cầu nối để truyền tải pháp luật vào cuộc sống. Vì thực hiện pháp luật dù bằng hình thức nào như tuân thủ pháp luật, thi hành pháp luật, sử dụng pháp luật hay áp dụng pháp luật thì trước hết đều phải có hiểu biết về pháp luật. Nắm được được vai trò quan trọng của công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, Huyện đoàn Vạn Ninh không ngừng đẩy mạnh thực hiện và đề ra những kế hoạch hoạt động phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

VẠN NINH: Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho thanh thiếu niên năm 2019 1

VẠN NINH: Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho thanh thiếu niên năm 2019 2

VẠN NINH: Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho thanh thiếu niên năm 2019 3Nguyên Khang