Lịch công tác tuần từ ngày 09/12/2019 đến ngày 15/12/2019

119

TỈNH ĐOÀN KHÁNH HÒA                   Nha Trang, ngày 06 tháng 12 năm 2019

***

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
09/12/2019 đến 15/12/2019

 

Thứ Hai

09/12

-08h00: Họp giao ban

-TT,LĐ ban

 

-Từ 09-13/12: Dự Đại hội toàn quốc Hội LHTN Việt Nam tại Hà Nội

-Đ/c Nam, Duy, Mạnh, Đoàn ĐB

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba

10/12

-14h00: Dự họp về việc công bố Kết luận Thanh tra của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương tại UBND tỉnh

– Văn phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư 11/12

-08h15: Dự Lễ công bố QĐ điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã tại Công an tỉnh – 80 Trần Phú

-Đ/c Hùng

Xe 0594

-08h30: Dự Phiên trọng thể ĐHĐB toàn quốc Hội LHTN Việt Nam tại TT Hội nghị Quốc gia Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

-Đ/c Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm

12/12

-08h00: Dự buổi đối thoại giữa Thủ tướng Chính phủ với Đại biểu dự ĐH toàn quốc Hội LHTN Việt Nam tại TT Hội nghị Quốc gia Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

-Đ/c Nam

 

-08h00: Dự HN tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 32-CT/W về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến GDPL tại Tỉnh ủy

-Đ/c Minh

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

   13/12   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy

   14/12

-08h00: Tổ chức Hội thi Tuyên truyền măng non “Thiếu nhi bảo vệ đường sắt” tại Nhà hát Legend – 62 Thái Nguyên

-Ban TH

 

 

 

 

 

 

 

    CN

15/12

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Lịch có thể điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.
Lịch này thay cho Giấy mời trong nội bộ cơ quan Tỉnh đoàn và các đơn vị trực thuộc.

VĂN PHÒNG TỈNH ĐOÀN