Lịch công tác tuần từ ngày 16/12/2019 đến ngày 22/12/2019

133

TỈNH ĐOÀN KHÁNH HÒA            Nha Trang, ngày 13 tháng 12 năm 2019

***

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
16/12/2019 đến 22/12/2019

 

Thứ Hai

16/12

-08h00: Họp giao ban

-TT,LĐ ban

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba

17/12

-06h30: Tham gia cùng Đoàn thăm tặng quà Kỷ niệm Ngày quốc phòng toàn dân tập trung tại BCH Quân sự tỉnh

-Đ/c Thuận, Hiền (Đoàn 4), Đ/c Thảo, Phượng (Đoàn 2)

 

-07h45: Dự HN trực tuyến nghiên cứu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM  chuyên đề năm 2020 tại Tỉnh ủy

-Đ/c Nam, Hùng, Minh

 

-08h00: Dự tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng về bình đẳng giới, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 tại 06 Phạm Văn Đồng

-Đ/c Thúy

 

 

 

 

Thứ Tư 18/12

-08h00: Dự tập huấn đánh giá và xếp hạng sản phẩm tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm tại 46 Trần Phú – Nha Trang

-Ban TN

 

-08h30: Khánh thành Nhà Nhân ái và trao học bổng tại Khánh Vĩnh

-TT, Ban TH

 

-14h30: Khánh thành Nhà Nhân ái và trao học bổng tại Khánh Sơn

-TT, Ban TH

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm
19/12

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

   20/12   

-05h45: Dự Lễ đặt vòng hoa viếng Nghĩa trang Liệt sỹ Hòn Dung tập trung tại UBND tỉnh

-Đ/c Nam, Hùng, Minh

 

-08h00: Dự HN đoàn kết Quân dân tại Vùng 4 Hải Quân

-Đ/c Nam

Xe 0594

-08h00: Dự HN tổng kết công tác Khuyến học năm 2019 tại TT GDTX tỉnh

-Đ/c Hùng

 

-14h00: Tổng kết công tác Đoàn trường học, công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2018-2019 tại HTA

-Đ/c Hùng, LĐ ban, Ban TH

 

-14h00: Dự Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, thi hành kỷ luật của Đảng tại Tỉnh ủy

-Đ/c Minh

 

Thứ Bảy

   21/12

– Dự HN BCH Trung ương Đoàn lần thứ VI tại Hà Nội

-Đ/c Nam

 

  

 

 

 

 

    CN

22/12

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Lịch có thể điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.
Lịch này thay cho Giấy mời trong nội bộ cơ quan Tỉnh đoàn và các đơn vị trực thuộc.

VĂN PHÒNG TỈNH ĐOÀN