Lịch công tác tuần từ ngày 30/12/2019 đến ngày 05/01/2020

160

TỈNH ĐOÀN KHÁNH HÒA                       Nha Trang, ngày 27 tháng 12 năm 2019

***

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
30/12/2019 đến 05/01/2020

Thứ Hai
30/12

-08h00: Dự Hội nghị Cán bộ Công chức tại Nhà Thiếu nhi Khánh Hòa

-Đ/c Hùng

 

-08h00: Họp giao ban

-TT, LĐ ban

 

-09h00: Tổ chức Chương trình Tết gắn kết tại Đồn Biên phòng xã Ninh Phước – Ninh Hòa

-TT, Ban TH

Xe 0050

-15h00: Dự HN giao ban Quý IV năm 2019 tại Tỉnh ủy

-Đ/c Nam

 

-16h30: Tổ chức Chương trình Tết gắn kết tại UBND xã Ninh Bình – Ninh Hòa

-TT, Ban TH

Xe 0050

   
   
   

Thứ Ba
31/12

-08h00: Tổ chức Hội nghị Cán bộ Công chức cơ quan tại HTB

-CBCNV cơ quan

 

-09h00: Tổ chức Chương trình Tết gắn kết tại Đồn Biên phòng xã Vạn Hưng – Vạn Ninh

-TT, Ban TH

Xe 0050

-14h00: Dự HN tổng kết công tác Đoàn – Hội và phong trào TTN huyện Diên Khánh năm 2019 tại Ủy ban MTTQVN huyện Diên Khánh

-Đ/c Thuận

Xe 0594

-16h30: Tổ chức Chương trình Tết gắn kết tại Công viên thị trấn Vạn Ninh

-TT, Ban TH

Xe 0050

 

 

 

Thứ Tư 01/01

-Nghỉ Tết Dương lịch

-CBCNV cơ quan

 

Thứ Năm
02/01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu
03/01   

-16h30: Tổ chức Chương trình Tết gắn kết tại phường Cam Nghĩa – Cam Ranh

-TT, Ban TH

Xe 0050

-08h00: Dự họp Hội đồng NVQS tỉnh năm 2020 tại BCH Quân sự tỉnh

-Đ/c Nam

 
   
   
   

Thứ Bảy
04/01

   
   
   
   
   

CN
05/01

   
   
   


Ghi chú
: Lịch có thể điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.
Lịch này thay cho Giấy mời trong nội bộ cơ quan Tỉnh đoàn và các đơn vị trực thuộc.

VĂN PHÒNG TỈNH ĐOÀN