Lịch công tác tuần từ ngày 27/01/2020 đến ngày 02/02/2020

87

TỈNH ĐOÀN KHÁNH HÒA                      Nha Trang, ngày 22 tháng 01 năm 2020

***

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
27/01/2020 đến 02/02/2020

 

 

Thứ Hai

27/01

-Từ 23/01 đến hết ngày 29/01/2020: Nghỉ Tết Nguyên đán năm 2020

-CBCNV CQ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba

28/01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư 29/01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm

30/01

-08h00: Gặp mặt CBCNV CQ đầu năm

-TT, CBCNV CQ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.Thứ Sáu

   31/01   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy

   01/02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    CN

02/02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Lịch có thể điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.
 Lịch này thay cho Giấy mời trong nội bộ cơ quan Tỉnh đoàn và các đơn vị trực thuộc.

VĂN PHÒNG TỈNH ĐOÀN