Lịch công tác tuần từ ngày 23/3/2020 đến ngày 29/3/2020

36

TỈNH ĐOÀN KHÁNH HÒA           Nha Trang, ngày 20 tháng 03 năm 2020

***

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
23/3/2020 đến 29/3/2020

 

Thứ Hai
23/3

  
-08h00: Họp giao ban-TT, LĐ ban 
  
  
Thứ Ba
24/3
   
   
   
   
Thứ Tư 25/3   
   
   
Thứ Năm
26/3
-08h00: Đối thoại Bí thư thứ nhất TW Đoàn với đoàn viên, thanh niên-CBCNV CQ 
-09h00: Khối MTĐT chúc mừng 26/3 tại phòng họp Tỉnh đoàn-TT, LĐ ban 
   
   
   
Thứ Sáu
27/3   
   
   
   
   
Thứ Bảy
28/3
   
   
   
   
CN
29/3
   
   
   

 

Ghi chú: Lịch có thể điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.
Lịch này thay cho Giấy mời trong nội bộ cơ quan Tỉnh đoàn và các đơn vị trực thuộc.

VĂN PHÒNG TỈNH ĐOÀN