Lịch công tác tuần từ ngày 30/3/2020 đến ngày 05/04/2020

37

TỈNH ĐOÀN KHÁNH HÒA               Nha Trang, ngày 27 tháng 03 năm 2020

***

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
30/3/2020 đến 05/04/2020

 

Thứ Hai

30/3

   
-08h00: Họp giao ban-TT, LĐ ban 
-09h00: Họp Văn phòng-Văn phòng 
   
   
Thứ Ba

31/3

   
   
   
   
Thứ Tư 01/4   
   
   
Thứ Năm

02/4

-Nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương– CBCNV CQ 
   
   
   
   
Thứ Sáu  03/4   
   
   
   
Thứ Bảy

04/4

   
   
   
   
    CN

05/4

   
   
   

 

Ghi chú: Lịch có thể điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.
Lịch này thay cho Giấy mời trong nội bộ cơ quan Tỉnh đoàn và các đơn vị trực thuộc.

VĂN PHÒNG TỈNH ĐOÀN