Lịch công tác tuần từ ngày 06/4/2020 đến ngày 12/4/2020

24

TỈNH ĐOÀN KHÁNH HÒA                  Nha Trang, ngày 03 tháng 4 năm 2020

***

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
06/4/2020 đến 12/4/2020

Thứ Hai

06/4

-08h00: Họp giao ban

-TT, LĐ ban

Thứ Ba

07/4

Thứ Tư 08/4

-08h00: Tham gia cùng Đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng tại Đảng bộ ĐH Khánh Hòa

-Đ/c Hùng

Thứ Năm

09/4

.Thứ Sáu

10/4

Thứ Bảy

11/4

CN

12/4

 

Ghi chú: Lịch có thể điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.
Lịch này thay cho Giấy mời trong nội bộ cơ quan Tỉnh đoàn và các đơn vị trực thuộc.

VĂN PHÒNG TỈNH ĐOÀN