Lịch công tác tuần từ ngày 01/06/2020 đến ngày 07/06/2020

40

TỈNH ĐOÀN KHÁNH HÒA          Nha Trang, ngày 29 tháng 5 năm 2020

***

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
01/6/2020 đến 07/6/2020

 

Thứ Hai
01/6

-06h00: Trao quà cho học sinh miền núi Khánh Sơn-TT, Ban THXe 00050
-07h30: Chào cờ tháng 6-CBCNVCQ
-08h00: Họp giao ban-TT, LĐ ban

Thứ Ba
02/6

-08h00: Dự Hội nghị báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ 12 BCHTW Đảng khóa XII-Đ/c Nam, Hùng, Minh
-14h00: Dự HN góp ý dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh tại Tỉnh ủy-Đ/c Nam
Thứ Tư
03/6
-08h30: Kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng tại Đảng bộ Huyện ủy Khánh Sơn-Đ/c Nam
-09h00: Họp Khối ĐH,CĐ phát động cuộc thi dự án tình nguyện năm 2020 tại HTB-Đ/c Hùng, LĐ ban
-08h30: Dự Cuộc họp thường kỳ tháng 05 tại UBND tỉnh-BTV, Cấp ủy CQ
-14h00: Họp BTC Đại hội Thi đua yêu nước tại UBND tỉnh-Đ/c Nam

Thứ Năm
04/6

-08h00: Kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng tại Đảng bộ Công an tỉnh-Đ/c Nam
Thứ Sáu

05/6

-07h30: Dự HN điển hình tiên tiến phong trào thi đua vì ANTQ giai đoạn 2015-2020 tại Công an tỉnh-Đ/c NamXe 0594
-08h00: Tổ chức Đại hội Chi bộ Cơ quan Tỉnh đoàn tại HTB-Đảng viên
-14h00: Kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng tại Đảng bộ Huyện ủy Vạn Ninh-Đ/c Nam
Thứ Bảy

06/6

CN
07/6

 

 Ghi chú: Lịch có thể điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.
Lịch này thay cho Giấy mời trong nội bộ cơ quan Tỉnh đoàn và các đơn vị trực thuộc.

VĂN PHÒNG TỈNH ĐOÀN