TRAO QUYẾT ĐỊNH PHÓ BÍ THƯ TỈNH ĐOÀN KHÁNH HÒA, NHIỆM KỲ 2017 – 2022

458

Sáng ngày 25/01/2021 tại cuộc họp giao ban. Được sự ủy quyền của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, đồng chí Bùi Hoài Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đoàn chuẩn y Phó Bí thư Tỉnh đoàn Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2017 – 2022 đối với đồng chí Phạm Ngọc Hải.

BAN TỔ CHỨC – KIỂM TRA TỈNH ĐOÀN