Giao ban trực tuyến sơ kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Cụm Duyên hải nam Trung bộ 6 tháng đầu năm 2021

447

Sáng ngày 03/6, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2021 cụm Duyển hải Nam Trung bộ bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu Trung ương đến 07 điểm cầu các Tỉnh, Thành đoàn trong Cụm.

Tham dự và chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Trung ương Đoàn có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm – Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, đồng chí Nguyễn Thái An – Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn; đại diện lãnh đạo các Ban phong trào Trung ương Đoàn; dự Hội nghị tại điểm cầu các tỉnh cụm Duyên hải Nam Trung bộ có các đồng chí Thường trực Tỉnh đoàn, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, lãnh đạo các Ban chuyên môn, bộ phận trực thuộc các Tỉnh, Thành đoàn.

Tại điểm cầu Khánh Hòa có các đồng chí Cao Cường – Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Bùi Hoài Nam – UV Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Tỉnh đoàn; các đồng chí Phó Bí thư, UV Ban Thường vụ và lãnh đạo các Ban chuyên môn, bộ phận trực thuộc Tỉnh đoàn Khánh Hòa

Hội nghị đã thông qua báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2021 Cụm Duyên hải Nam Trung bộ. Các đại biểu đã tập trung thảo luận các nội dung liên quan đến quá trình triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương, đơn vị, trong đó tập trung các mô hình, cách làm hay, đổi mới, sáng tạo, các vấn đề về phòng chống dịch bệnh covid 19; các hoạt động chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè; sau đó, các đồng chí lãnh đạo các ban chuyên môn Trung ương Đoàn nhận xét, giải trình ý kiến của các đại biểu.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tường Lâm – Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cụm Duyên hải Nam Trung bộ trong 6 tháng đầu năm. Đồng chí đề nghị Đoàn Thanh niên các tỉnh, thành tiếp tục tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống, lý tưởng cách mạng cho thanh niên; triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tới cán bộ, đoàn viên, thanh niên, bên cạnh đó xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp để tổ chức triển khai thực hiện tại địa phương; chú trọng công tác đoàn kết tập hợp thanh niên, đặc biệt là thanh niên vùng đồng báo dân tộc thiểu số, thanh niên vùng có đạo; quan tâm nắm tình hình tư tưởng trong đoàn viên, thanh niên; quan tâm giúp đỡ thanh niên chậm tiến, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; tập trung tổ chức Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2021 phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương, đồng thời đảm bào công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong triển khai các hoạt động.

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm đề nghị các đơn vị trong Cụm cần quan tâm đẩy mạnh việc tuyên truyền Luật Thanh niên; triển khai chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè 2021 trong bối cảnh dịch COVID-19
Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm đề nghị các đơn vị trong Cụm cần quan tâm đẩy mạnh việc tuyên truyền Luật Thanh niên; triển khai chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè 2021 trong bối cảnh dịch COVID-19

Thúy Hiền