270 đoàn viên tham quan nhà truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh Khánh Hòa

44

Nhân dịp kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng tỉnh Khánh Hòa (2/4-/975 – 2/4/2018), Nhà truyền thống LLVT tỉnh Khánh Hòa đón tiếp 270 đoàn viên thanh niên là chiến sĩ mới của Tiểu đoàn 460/ Trung đoàn 974 đến tham quan.

Tại đây, các đoàn viên thanh niên được tìm hiểu về những tư liệu, hình ảnh, hiện vật lịch sử về quá trình chiến đấu và trưởng thành của LLVT tỉnh Khánh Hòa trong 2 cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và làm nhiệm vụ quốc tế. Đặc biệt là hình ảnh và hiện vật của LLVT tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Qua đó, giúp cho đoàn viên thanh niên hiểu rõ hơn những cống hiến, hy sinh của các thế hệ cha anh, từ đó ra sức học tập, rèn luyện, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống Bộ đội Cụ Hồ.

  images_2018_04_270_doan_vien_quan_su_tinh_tham_qua_nha_truyen_thong_llvt_12_dde4a 270 đoàn viên tham quan nhà truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh Khánh Hòa

Đoàn viên thanh niên nghe thuyết minh về tư liệu lịch sử LLVT tỉnh.

 

we love nha trang