Lịch công tác tuần từ ngày 13/9/2010 đến ngày 19/9/2010

104

TỈNH ĐOÀN KHÁNH HÒA                                                       Nha Trang, ngày  10  tháng  9  năm 2010

              ***

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ 13/9/2010 đến 19/9/2010

 

Hai

13/9/10

– 08h30: Họp Trưởng, Phó Ban

– 10h00: Họp cấp ủy

– 14h00: Họp chi bộ

– 16h00: Kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức lớp tập huấn triển khai Nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam toàn quốc, lần thứ VI  (Lớp tập huấn Hội).

-TT, trưởng phó Ban

– Chi ủy

– Đảng viên

– Đ/c Mừng, UBHội

 

 

Ba

14/9/10

– 08h00 Họp BTC Khoa học-Kỹ thuật.

– Đón tiếp các Đoàn về dự lớp tập huấn Hội.

– 09h00: Tập huấn tình nguyện viên phục vụ lớp tập huấn Hội – Tại 46-Trần Phú.

– 14h00: Dự họp đánh giá việc thực hiện ủy thác cho vay – tại ngân hàng chính sách tỉnh.

– 15h00: Họp Đoàn Khánh Hòa tham dự lớp tập huấn Hội.

– Đ/c T.Hưng

– TT, UBHội

– UBHội

 

– Đ/c Mừng, Q.Nga,

Dương

– UBH, Đ/c N.Hưng, Thành viên đoàn

15/9/10

– 07h00: Ra quân truyền thông ATGT năm 2010 TP Nha Trang.

– 07h00: Dự khai mạc lớp tập huấn Hội.

– 08h00: Họp thành viên Hội tin học tỉnh KH

– 08h00: Dự Hội thảo – Tại Trường Chính trị Tỉnh.

– Từ ngày 15-17/9/10 Tham gia lớp tập huấn Hội.

 

– Tổng kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Dạ hội TN chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVI.

– Ban TC

– Đ/c Mừng, Bình

– Đ/c T.Hưng

– Đ/c Q.Nga

– Các đ/c có GM, TB triệu  tập

– TT, Ban TG

Năm

16/9/10

– 19h00: Tổ chức Dạ hội TN chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVI.

– Từ ngày 16-17/9/10 Tham gia Hội thao công Đoàn Tỉnh tổ chức.

– TT, CBCNV cơ quan TĐ

– Các đ/c được phân công.

Sáu

17/9/10

– 08h00: Dự bế mạc lớp tập Hội.

– 08h00: Họp kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Hội thi tìm hiểu 1000 năm Thăng Long Hà Nội.

– 08h30: Dự họp Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

– 11h00: Gặp mặt các đồng chí về dự lớp tập huấn Hội – Nhà hàng Yến Sào.

– 14h00 Họp xét khen thưởng công tác hè năm 2010.

– Đ/c Mừng, Bình

– Đ/c Q.Nga, Trưởng, phó các ban

– Đ/c Mừng

 

– TT, Trưởng, phó Ban TĐ.

– TT, VP, Ban TNTH

Bảy

18/9/10

 

Chủ nhật

19/9/10