Lịch công tác tuần từ ngày 04/10/2010 đến ngày 10/10/2010

113

TỈNH ĐOÀN KHÁNH HÒA                          Nha Trang, ngày  01  tháng  10  năm 2010

                 *****

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ 04/10/2010 đến 10/10/2010

 

Hai

04/10/10

 

-10h00: Họp trưởng phó Ban

 

-14h00: Họp thông qua kế hoạch công tác năm 2011 của trưởng Chính trị tỉnh

 

-14h30: Họp CBCNV cơ quan

 

 

-TT, trưởng phó Ban

 

-Đ/c Nga

 

 

-Toàn thể CBCNV CQ

Ba

05/10/10

 

-08h00: Họp Cấp ủy

-08h00: Họp báo cáo viên Tỉnh ủy

 

-14h00: Họp Chi đoàn

 

 

-Chi ủy viên

-Đ/c Minh

 

-Đoàn viên

06/10/10

-07h30: Dự HN tổng kết chương trình công tác Đội năm học 2009-2010 huyện Ninh Hòa

-08h00: Dự hội thao TN khối DN năm 2010 tại NTĐ QS tỉnh

-14h00: Họp Văn phòng Tỉnh Đoàn

 

 

-HĐĐ

 

-TT

-Đ/c Nga, CBCNV VP

Năm

07/10/10

-07h30: Dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống công tác dân vận tại HT Thành ủy NT

 

 

-14h00:  Đảng ủy Khối Các CQ kiểm tra Chi bộ

-Đ/c Mừng, Nga

 

 

 

-Đ/c Mừng, T.Hưng, Hoa

 

Sáu

08/10/10

 

 

 

-14h00: Họp Ban TNCNNT&ĐT

 

 

 

 

 

-Đ/c Nga, cán bộ Ban TNCNNT&ĐT

Bảy

09/10/10

 

-08h00: Dự lễ khai giảng năm học mới trường DB Đại học Dân tộc TW NT

 

 

 

-Ban TTNTH

Chủ nhật

10/10/10