Lịch công tác tuần từ ngày 25/10/2010 đến ngày 31/10/2010

113

TỈNH ĐOÀN KHÁNH HÒA                                            Nha Trang, ngày  22  tháng  10  năm 2010

             *****

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ 25/10/2010 đến 31/10/2010

Hai

25/10/10

-08h00: Đoàn công tác TW Đoàn thăm và làm việc tại Tỉnh Đoàn Khánh Hòa.

 

 

 

-14h00: Dự họp Khối thi đua Đoàn Khối các trường chuyên  nghiệp tỉnh KH tại HT TĐ

 

 

 

-UV. BTV, tr.phó Ban

 

 

 

 

-Đ/c T.Hưng, Ban TTNTH

Ba

26/10/10

-07h30: Họp Tỉnh ủy

 

 

 

-14h00: Giảng bài tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Cam Ranh

 

 

 

-Đ/c Mừng

 

 

 

-Đ/c Mừng

 

 

27/10/10

-06h00: Kiểm tra công tác Đoàn huyện Khánh Sơn

 

 

 

 

-Thành viên đoàn KT

Năm

28/10/10

-07h00: Kiểm tra công tác Đoàn huyện Diên Khánh

 

 

 

 

-Thành viên đoàn KT

Sáu

29/10/10

-06h00: Kiểm tra công tác Đoàn huyện Vạn Ninh

 

 

 

 

-Thành viên đoàn KT

Bảy

30/10/10

 

 

Chủ nhật

31/10/10