Lịch công tác tuần từ ngày 08/11/2010 đến ngày 14/11/2010

73

TỈNH ĐOÀN KHÁNH HÒA         Nha Trang, ngày  05  tháng  11  năm 2010

               ***

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ 08/11/2010 đến 14/11/2010

 

 

Hai

08/11/10

– 07h30: Kiểm tra công tác Đoàn Khối Các CQ tỉnh

 540

 

 

-14h00: Dự lễ ký kết thi đua Đoàn Khối các trường chuyên nghiệp tỉnh năm học (2010-2011)

 

-Thành viên đoàn KT

 

 

 

-TT, các Ban có GM

Ba

09/11/10

– 07h30: Kiểm tra công tác Đoàn Khối Doanh nghiệp

– 06h00: Kiểm tra công tác Đoàn huyện Ninh Hòa

 

 

 

-Thành viên đoàn KT

-Thành viên đoàn KT

10/11/10

-07h00: Kiểm tra công tác Đoàn Thành Đoàn NT

 

 

 

-Thành viên đoàn KT

Năm

11/11/10

-06h00: Kiểm tra công tác Đoàn Biên phòng tỉnh

-06h30: Kiểm tra công tác Đoàn huyện Khánh Vĩnh

 

 

 

-Thành viên đoàn KT

-Thành viên đoàn KT

Sáu

12/11/10

 

 

 

 

 

 

Bảy

13/11/10

 

 

Chủ nhật

14/11/10

 

 

VĂN PHÒNG TỈNH ĐOÀN