Lịch công tác tuần từ ngày 10/01/2011 đến ngày 16/01/2011

126

TỈNH ĐOÀN KHÁNH HÒA                                   Nha Trang, ngày  07  tháng  01  năm 2011

              *****

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ 10/01/2011 đến 16/01/2011

 

Hai

10/01/11

 

-08h00: Họp Văn phòng

 

-14h00: Hội nghị kiểm điểm Ban Thường vụ năm 2010

 

-14h00: Dự họp “Tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp năm 2011” tại trường Ngô Gia Tự – CR

 

-17h00: Dự HN tổng kết công tác Biên phòng năm 2010

 

 

-CBCNV Văn phòng

 

-UV.BTV TĐ, lãnh đạo VP, TCKT

 

-Đ/c T.Hưng

 

 

-Đ/c Minh

Ba

11/01/11

 

-08h00: Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự ATGT năm 2010 (dự kiến)

 

 

-14h00: Dự hội nghị trù bị tổng kết thi đua Khối MT-ĐT năm 2010

 

-Ban TC-KT

 

 

-Đ/c Q.Nga, Duyên

12/01/11

 

-14h00: Họp Ban Chấp hành Công đoàn

 

 

-BCH Công đoàn

Năm

13/01/11

 

-08h00: Dự HN tổng kết công tác Hội LH phụ nữ tỉnh tại HT  UB Mặt trận tỉnh

 

 

-Đ/c Nga

Sáu

14/01/11

 

-08h00: Dự HN tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh tại HT UB Mặt trận năm 2010

 

-08h00: Dự HN tổng kết công tác Liên hiệp các Hội KHKT  tại HT UB Mặt trận tỉnh

 

-Đ/c Dương

 

 

-Đ/c T.Hưng

Bảy

15/01/11

 

Chủ nhật

16/01/11

 

 

VĂN PHÒNG TỈNH ĐOÀN