Lịch công tác tuần từ ngày 17/01/2011 đến ngày 23/01/2011

90

TỈNH ĐOÀN KHÁNH HÒA                         Nha Trang, ngày  14  tháng  01  năm 2011

            *****

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ 17/01/2011 đến 23/01/2011

 

Hai

17/01/11

-08h00: Họp trưởng phó Ban

 

-14h00: Họp kiểm điểm Ban Thường vụ

 

-TT, trưởng phó Ban

 

 

-UV.BTV

Ba

18/01/11

-07h30: Dự HN triển khai công tác ngành văn hóa thể thao và du lịch năm 2011 tại HT KS Hải Yến.

-08h00: Dự HN tổng kết Đoàn Khối Các CQ năm 2010

 

-14h00: Dự HN tổng kết công tác Đoàn huyện CL năm 2010

-Đ/c T.Hưng

 

-Đ/c Mừng, các Ban có GM

 

-Đ/c Mừng, các Ban có GM

19/01/11

-08h00: Dự HN tổng kết công tác Đoàn KDN năm 2010

 

-14h00: Dự tổng kết công tác công đoàn viên chức tỉnh

 

 

-14h30: HN tổng kết công tác Hội LHTN tỉnh năm 2010

 

-19h00: Dự văn nghệ chào mừng ĐH Đảng toàn quốc thành công tại trường CĐ Nghề

-Đ/c Nga, các Ban có GM

 

-Đ/c Nga, Hoa

 

 

-TT, các Ban có GM

 

-Đ/c Nhuận

 

Năm

20/01/11

 

Sáu

21/01/11

-08h00: Hội nghị tổng kểt công tác Đoàn tỉnh năm 2010

-UVBCH, trưởng phó Ban, CBCNV cơ quan

Bảy

22/01/11

 

Chủ nhật

23/01/11

 

 

VĂN PHÒNG TỈNH ĐOÀN