Lịch công tác tuần từ ngày 24/01/2011 đến ngày 28/01/2011

90

TỈNH ĐOÀN KHÁNH HÒA                                  Nha Trang, ngày  21  tháng  01  năm 2011

                *****

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ 24/01/2011 đến 28/01/2011

 

Hai

24/01/11

-07h45: Chào cờ

– CBCNV cơ quan

Ba

25/01/11

-08h00: Họp cấp ủy

-08h30: Họp Chi bộ

 

 

-15h00: Chi đoàn trang trí cơ quan

 

-17h00: Dự gặp mặt CBCNV Thành Đoàn Nha Trang

-Cấp ủy

-Đảng viên

 

 

-Đoàn viên Chi đoàn

 

-Đ/c Mừng, các đ/c có GM

26/01/11

 

 

-14h00: Dự HN tổng kết công tác Đoàn và PTTN năm 2010 Công an tỉnh

-14h00: Dự Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2010 Huyện Đoàn Diên Khánh

 

 

 

-Đ/c Nga, các Ban có GM

– Đ/c Mừng, các ban có giấy mời

 

Năm

27/01/11

-08h00: Dự HN tổng kết thi đua Khối Các NTN

 

 

 

-14h00: tổng vệ sinh cơ quan, trang trí phục vụ Tết

 

-Đ/c Mừng, các đ/c có GM

 

 

-Các Ban, bộ phận

Sáu

28/01/11

-08h00: Dự HN CNVC Nhà thiếu nhi tỉnh KH

 

-08h30: Họp cơ quan cuối năm

 

 

 

-Thường trực, các đ/c có GM

-CBCNV cơ quan

Bảy

29/01/11

CBCNV cơ quan đi làm bình thường

 

Chủ nhật

30/01/11

CBCNV cơ quan đi làm bình thường

 

Ghi chú: trong quá trình thực hiện có thể sẽ có thay đổi, bổ sung theo yêu cầu nhiệm vụ công tác.

VĂN PHÒNG TỈNH ĐOÀN