Lịch công tác tuần từ ngày 07/02/2011 đến ngày 13/02/2011

97

TỈNH ĐOÀN KHÁNH HÒA                  Nha Trang, ngày  26  tháng  01  năm 2011

*****                                                                                  

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ 07/02/2011 đến 13/02/2011

 

 

Hai

07/02/11

 

Nghỉ bù 

 

Ba

08/02/11

-08h00: Gặp mặt cơ quan đầu năm

-CBCNV cơ quan

09/02/11

 

 

Năm

10/02/11

-08h00: Họp trưởng phó Ban thông qua kế hoạch tổ chức các hoạt động trong tháng 3/2011 (Các ban được phân công chuẩn bị dự thảo kế hoạch)

 

-TT, trưởng phó Ban

Sáu

11/02/11

 

 

Bảy

12/02/11

 

 

Chủ nhật

13/02/11

-Tham gia chương trình đào tạo 300 chính trị gia trẻ tại Nhật (từ ngày 13/2 – 24/2/2011)

-Đ/c Mừng

VĂN PHÒNG TỈNH ĐOÀN