Lịch công tác tuần từ ngày 14/02/2011 đến ngày 20/02/2011

107

TỈNH ĐOÀN KHÁNH HÒA      Nha Trang, ngày 11 tháng 02 năm 2011 

*****

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ 14/02/2011 đến 20/02/2011

 

 

Hai

14/02/11

-08h00: Dự Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 2/2011

 

 

 

-Đ/c Minh

Ba

15/02/11

-08h00: Họp Ban tổ chức hội thi “Phụ trách Sao giỏi” tỉnh Khánh Hòa năm học 2010-2011 tại HT Tỉnh Đoàn.

-08h00: Họp Khối thi đua Công đoàn

 

 

-14h00: Họp triển khai các hoạt động trọng tâm tháng 3/2011

 

-Đ/c T.Hưng, thành viên BTC

-Đ/c Q.Nga, Lam

 

 

-TT, trưởng phó Ban, Các Huyện Thị Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc

 

16/02/11

-08h00: Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt Tỉnh ủy tại Trung tâm Văn hóa – 46 Trần Phú.

 

 

-14h00: Dự hội   nghị cán bộ chủ chốt Đảng bộ Khối Các Cơ quan tại Tỉnh ủy

 

 

-Đ/c T.Hưng, Q.Nga

 

 

 

-Đ/c T.Hưng, Q.Nga

Năm

17/02/11

-08h00: Họp triển khai kế hoạch hội thi “Phụ trách Sao giỏi” tỉnh Khánh Hòa năm học 2010-2011

 

 

 

-Đ/c T.Hưng, TT HĐĐ

Sáu

18/02/11

 

 

Bảy

19/02/11

 

 

Chủ nhật

20/02/11

-19h00: Dự văn nghệ gây quỹ “Thắp sáng ước mơ” do Thị đoàn Ninh Hòa tổ chức taị TT VHTT thị xã

-Đ/c Nhuận

VĂN PHÒNG TỈNH ĐOÀN