Lịch công tác tuần từ ngày 21/02/2011 đến ngày 27/02/2011

100

TỈNH ĐOÀN KHÁNH HÒA            Nha Trang, ngày  18  tháng  02  năm 2011

             ***

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ 21/02/2011 đến 27/2/2011

 

 

Hai

21/02/11

14h00: Nghe báo cáo kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

– CB-CNV Tỉnh đoàn, Nhà thiếu nhi.

Ba

22/0211

-07h00: Dự khai mạc hội thi Phụ trách Sao giỏi huyện Vạn Ninh.

-08h00: Dự ký kết giao ước thi đua do Đoàn Khối Các CQ tỉnh tổ chức

-08h00: Làm việc với Sở VHTT và DL

 

 

 

-16h00: Dự bế mạc hội thi Phụ trách Sao giỏi huyện VN

-19h00: Dự giao lưu tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ huyện Khánh Vĩnh.

 

-Từ 22-27/2: Tham gia Lớp tập huấn do TW Đoàn tổ chức tại tp Hồ Chí Minh

 

-Đ/c Hùng

 

-Đ/c Minh

 

-Đ/c T.Hưng, Q.Nga, Minh, N.Hưng, Quốc, Thúy

 

-Đ/c Hùng

-Đ/c N.Hưng, Xuyên

 

 

-Đ/c Nhuận

23/02/11

-Dự Hội nghị TW Hội SV Việt Nam và Tổng kết thực hiện chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam năm 2010 tại Hà nội từ ngày 23/2-27/2/2011.

 

 

-Đ/c T.Hưng

Năm

24/02/11

 

 

Sáu

25/02/11

-07h00: Dự đợt hành trình về căn cứ địa CM tại Đồng bò do Thành Đoàn Nha Trang tổ chức

 

 

 

-Đ/c Dương

Bảy

26/02/11

 

 

Chủ nhật

27/02/11

 

 

VĂN PHÒNG TỈNH ĐOÀN