Lịch công tác tuần từ ngày 15/8/2011 đến ngày 21/8/2011

141

TỈNH ĐOÀN KHÁNH HÒA                               Nha Trang, ngày 12 tháng 8 năm 2011 

               ***

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ 15/8/2011 đến 21/8/2011

 

Hai

15/8

  -Tham gia diễn tập phòng thủ (từ 15-17/8)

 

 -07h30: Dự HN tổng kết năm học Sở Giáo dục tổ chức tại HT Thành ủy NT

 

 -08h00: Khai mạc lớp tập huấn ATGT tại TĐ

 

 -08h00: Mở lớp tập huấn cán bộ Đoàn làm công tác giảm nghèo tại Khánh Vĩnh (15-17/8)

 

-Đ/c Mừng, Phương, Xuyên

 

 -Đ/c Nhuận

 

 

 -Đ/c T.Hưng, các Ban TĐ

 

 

-Ban TNCNNT&ĐT

-Xe 0594

 

 

 

 

 

 

 

 

Ba

16/8

-06h30: Ra quân ATGT tại NTN

 

-08h00: Dự lớp tập huấn nghiệp vụ vay vốn ngân hàng CSXH

 

 

-Đ/c T.Hưng, CBCNV CQ

-Ban TNCNNT&ĐT

 

17/8

 

 

-14h00: Họp Chi đoàn

 

 

-19h00: Dự KM lớp tập huấn BCH Liên đội PTCS tại NTN tỉnh

 

 

 

-Đoàn viên

 

 

-Đ/c Trung Hưng

 

Năm

18/8

-06h15: Tham gia đoàn kiểm tra tổ tiết kiệm về vay vốn tại Khánh Sơn

 

-08h00: Dự tọa đàm nâng cao văn hóa giao tiếp CAND

 

-08h00: Họp BGK phòng chống ma túy mại dâm

 

 

-14h00: Dự HN BCH Đoàn Khối DN

-Đ/c Trường

 

-Đ/c Trung Hưng

 

-Đ/c Ngọc Hưng

 

 

-Đ/c Phương

 

Sáu

19/8

 

-08h00: Dự bốc thăm thi đấu hội thao khối MT-ĐT

 

-08h00: Tham gia Ban Giám khảo cuộc thi Phòng chống ma túy mại dâm

 

-Đ/c Trung

 

-Đ/c Ngọc Hưng

 

Bảy

20/8

 

 

 

CN

21/8

 

Ghi chú: Lịch có thể được điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tế

VĂN PHÒNG TỈNH ĐOÀN