Lịch công tác tuần từ ngày 22/7/2013 đến ngày 28/7/2013

101

TỈNH ĐOÀN KHÁNH HÒA                                             Nha Trang, ngày 19 tháng 7 năm 2013

             *****

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ 22/7/2013 đến 28/7/2013

Thứ hai

 

22/7

-Từ ngày 22-24/7: Tham gia hội nghị cán bộ Đoàn trường học toàn quốc tại thành phố Vinh

-Đ/c Nhuận

 

-06h00: Mở lớp tập huấn an toàn giao thông tại Khánh Sơn

-Đ/c Xuyên

 Xe 050

-08h00: Làm việc với Ban biên soạn lịch sử Tỉnh Đoàn

-Đ/c Mừng + Ban TG

 

-08h00: Dự giao lưu nói chuyện truyền thống giữa Hội tù chính trị yêu nước và ĐVTN thành phố Cam Ranh

-Ban TG đưa tin

 

-15h00: Dự lễ công bố quyết định công nhận Hội đồng quản trị và Hiệu trưởng trường Đại học Thái Bình Dương

-Đ/c Mừng

Xe 594

   

Thứ ba

 

23/7

-08h00: Dự giao ban quý II tại Văn phòng Tỉnh ủy

-Đ/c  Mừng

 

-06h15: Phối hợp với Ngân hàng CSXH tỉnh kiểm tra vốn vay tại xã Khánh Thượng- Khánh Vĩnh

-Đ/c Kim Anh

 

-08h00: Họp Văn phòng 6 tháng đầu năm

-CBCNV VP

 

-10h30: Họp tổ Công đoàn 1

-VP, TNCNNT&ĐT

 
   

-14h00: Hội nghị sơ kết 6 tháng Khối các TC-XH tại HT Tỉnh Đoàn

-Đ/c Mừng, UB Hội

 

Thứ tư

 

24/7

-08h00: Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn (cả ngày)

-UV.BCH TĐ, UV UBKT TĐ

 
   
   

Thứ năm

 

25/7

-06h00: Phối hợp với Ngân hàng CSXH tỉnh kiểm tra công tác vốn vay tại xã Đại Lãnh – Vạn Ninh

-Đ/c Kim Anh

 

-07h30: Dự hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện NQ 152 của Quân ủy Trung ương tại Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh

-Đ/c Tiến

 

-08h00: Dự hội nghị về công tác tôn giáo, dân tộc tại HT Tỉnh ủy

-Đ/c Mừng

 

-Từ 25- 26/7: Thường trực thăm các đội sinh viên tình nguyện hè

-Đ/c Mừng, Trung và các Ban

Xe 594 + 050

   
   

Thứ sáu

 

26/7

   

-18h30: Dự lễ thắp nến tri ân tại Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung do Thành Đoàn Nha Trang tổ chức

-Ban TG

 

-18h30: Lễ thắp nến tri ân tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Hòa – Vạn Ninh (đi Ninh Hòa lúc 13h30)

– TT, các Ban

Xe 594 +050

Thứ bảy

27/7

   
   

CN

28/7

 

  
   

 

Ghi chú: Lịch có thể điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.

Lịch này thay cho Giấy mời trong nội bộ cơ quan Tỉnh Đoàn và các đơn vị trực thuộc.

VĂN PHÒNG TỈNH ĐOÀN