Lịch công tác tuần từ ngày 05/08/2013 đến ngày 11/08/2013

105

TỈNH ĐOÀN KHÁNH HÒA                                                  Nha Trang, ngày 02 tháng 8 năm 2013

         *****

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ 05/8/2013 đến 11/8/2013

 

Thứ hai

 

05/8

 -08h30: Ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH làm việc với đoàn kiểm tra trung ương tại Phòng họp 1, Văn phòng UBND tỉnh-Đ/c Nhuận 

-15h30: Họp trưởng phó Ban

-TT, trưởng phó Ban

 

Thứ ba

 

06/8

 -07h30: Dự khai mạc và báo cáo tại lớp tập huấn cán bộ Đoàn Quân chủng Hải quân tại kho K858 – Cam Ranh -Đ/c Mừng, Xuyên Xe 594

-14h00: Họp Chi đoàn

-Đoàn viên Chi đoàn

 

Thứ tư

 

07/8

 -14h00: Họp Ban chấp hành Tỉnh Đoàn (bất thường) -UV BCH TĐ 

Thứ năm

08/8

   

Thứ sáu

 09/8

-Từ ngày 9 -18/8: Tập huấn, tuyên dương giáo viên- tổng phụ trách Đội tại Cao Bằng

-Đ/c Nhuận, các đ/c được phân công

 

Thứ bảy

10/8

   

CN

11/8

 

  

 

Ghi chú: Lịch có thể điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.

Lịch này thay cho Giấy mời trong nội bộ cơ quan Tỉnh Đoàn và các đơn vị trực thuộc.

VĂN PHÒNG TỈNH ĐOÀN