Lịch công tác tuần từ ngày 09/09/2013 đến ngày 15/09/2013

103

 

TỈNH ĐOÀN KHÁNH HÒA                  Nha Trang, ngày06 tháng 9 năm 2013

             *****

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ 09/9/2013 đến 15/9/2013

Thứ hai

 

09/9

-07h00: Họp Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn

-UV BTV TĐ

 

-14h00: Họp cơ quan

-CBCNV CQ

 

Thứ ba

 

10/9

-07h30: Dự hội nghị lãnh đạo các trung tâm, NVH TTN, NTN khu vực DHNTB&TN tại Trung tâm TTN miền trung

-TT

 

-08h00: Kiểm tra công tác Đoàn và phong trào Hội SV trường Đại học Thái Bình Dương

-Đoàn KT

 

-08h00: Dự họp giao ban công tác Đoàn Đội trường học tại Sở Giáo dục Đào tạo

-Đ/c Nhuận

 

-14h00: Kiểm tra công tác Đoàn và phong trào Hội SV trường Cao đẳng Y tế KH

-Đoàn KT

 

-Từ ngày 10-16/9: tham gia lớp đào tạo quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng tại Phú Yên

-Đ/c Trường

 

Thứ tư

 

11/9

-08h00: Kiểm tra công tác Đoàn và phong trào Hội SV trường Đại học Nha Trang

-Đoàn KT

 

-14h00: Kiểm tra công tác Đoàn và phong trào Hội SV trường Cao đẳng Sư phạm Nha Trang

-Đoàn KT

 

-15h00: Họp Thường trực, Văn phòng, thủ quỹ, kế toán

-Đ/c Hải, Nhuận, Duyên, Ly, Nga

 

Thứ năm

 

12/9

-08h00: Kiểm tra công tác Đoàn và phong trào Hội SV trường Cao đẳng Nghề Du lịch Nha Trang

-Đoàn KT

 

-14h00: Kiểm tra công tác Đoàn và phong trào Hội SV trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và du lịch NT

-Đoàn KT

 

Thứ sáu

 

13/9

-08h00: Kiểm tra công tác Đoàn và phong trào Hội SV trường CĐSP Trung ương NT

-Đoàn KT

 

-08h00: Dự lớp tuyên truyền chương trình xây dựng nông thôn mới tại HT 46 Trần Phú

-Ban TNCNNT&ĐT

 

-14h00: Kiểm tra công tác Đoàn và phong trào Hội SV trường Cao đẳng Nghề NT

-Đoàn KT

 

Thứ bảy

14/9

-07h30: Tổ chức ngày hội ra quân tuyên truyền an toàn giao thông và đào tạo lái xe an toàn trong TN năm 2013 tại trường CĐ Nghề Du lịch NT

-TT, Ban ĐKTHTN, lãnh đạo các Ban

 

-18h30: Dự đêm “Vui hội trăng rằm” tại Trung tâm bảo trợ XH, 96 đường 2/4

-Đ/c Huyền

 

CN

15/9

   

 

Ghi chú: Lịch có thể điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.

Lịch này thay cho Giấy mời trong nội bộ cơ quan Tỉnh Đoàn và các đơn vị trực thuộc.

VĂN PHÒNG TỈNH ĐOÀN