Lịch công tác tuần từ ngày 21/10/2013 đến ngày 27/10/2013

97

TỈNH ĐOÀN KHÁNH HÒA                              Nha Trang, ngày 18 tháng 10 năm 2013

                    *****

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ 21/10/2013 đến 27/10/2013

 

Thứ hai

 

21/10

 14h00 : Làm việc vói Ban Dân vận Tỉnh ủy về ĐH TNXP (phòng họp)   

 – TT, Ban TNCNNT&ĐT

 

Thứ ba

 

22/10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ tư

 

23/10

8h00 : HN sơ kết 3 năm phong trào thi đua “Giỏi việc nước đảm việc nhà” tại LĐLĐ tỉnh

– Đ/c Hải

-0594

 

 

 

 

 

 

14h00 : Hội đồng thi đua khen thưởng làm việc với TĐ về phong trào thi đua yêu nước

 

 

15h30 : Dự lễ khánh thành công trình “Thắp sáng đường quê” 2013 tại Ninh Thọ-Vạn Long- Vạn Ninh

– TT, Ban TNCNNT&ĐT

 

 

 

 

Thứ năm

 

24/10

8h00 : HN Tỉnh ủy lần 15

– Đ/c Hải

 

8h00 : Lớp tập huấn khởi sự doanh nghiệp 2013 tai HT Thành đoàn NT

– TT, Ban TNCNNT&ĐT

 

 

 

 

 

 

 

14h00 : Họp khối thi đua ĐH, CĐ (phòng họp)

– TT, Ban TTN-TH

 

Thứ sáu

 

25/10

8h00 : Hội thi Cải cách hành chính (25-26/10)

– TT, Ban TNCNNT&ĐT

 

10h00 : Làm việc với khách sạn Sheraton về chương trình hoạt động dạy nghề trong thanh niên

– Đ/c Hải, N.Hưng

 

 

 

 

 

 

 

14h30: Họp đoàn chủ tịch, thư ký Đại Hội HSV

– Đ/85c Nhuận

 

Thứ bảy

26/10

 

 

 

 

 

 

CN

27/10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Lịch có thể điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.

Lịch này thay cho Giấy mời trong nội bộ cơ quan Tỉnh Đoàn và các đơn vị trực thuộc.

VĂN PHÒNG TỈNH ĐOÀN