Lịch công tác tuần từ ngày 14/10/2013 đến ngày 20/10/2013

127

TỈNH ĐOÀN KHÁNH HÒA                Nha Trang, ngày 04 tháng 10 năm 2013

           *****

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ 14/10/2013 đến 20/10/2013

 

Thứ hai

 14/10

-07h30: Dự lễ kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Ngành kiểm tra Đảng tại HT Thành ủy Nha Trang

-Đ/c Hải

 

-08h00: Dự hội nghị góp ý dự thảo luật tại phòng họp HĐND tỉnh

-Đ/c Nhuận

 

-13h30: Dự Đại hội Đoàn trường Cao đẳng Nghề Du lịch Nha Trang

-Ban TC-KT

 

-14h00: Dự họp góp ý kiến lĩnh vực quản lý tại HĐND tỉnh

-Ban TG

 

-14h30: Họp Ban Chấp hành Hội Sinh viên (phòng họp)

-Đ/c Nhuận

 

-15h00: Dự kỷ niệm ngày Doanh nhân VN 13/10 tại Nhà hàng Hải Âu

-TT, đ/c Hưng, Tiến

Xe 594

-Từ ngày 14- 20/10: Tổ chức huấn luyện tự vệ cơ quan Tỉnh Đoàn (07h30 ngày 14/10 có mặt tại HT Văn phòng Tỉnh ủy)

-Đội viên tự vệ cơ quan

 

-Từ ngày 14/10- 04/11: Bồi dưỡng kiến thức Quản lý Nhà nước

-Đ/c Phú, Trọng

 

Thứ ba

 

15/10

-07h30: Dự Đại hội Đoàn trường Cao đẳng Nghề Du lịch

-TT, các Ban có GM

 

-07h30: Dự kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Hội LH Phụ nữ VN tại Hội PN

-Ban TNCNT&ĐT

 

-08h00: Dự HN cán bộ chủ chốt tỉnh nghe báo cáo kết quả hội nghị TW8 tại HT 46 Trần Phú

-Đ/c Hải, Nhuận

 

-08h00: Dự lễ phát động hội thi “Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” dành cho CB, GV ngành giáo dục tại trường Trần Cao Vân- NH

-Đ/c Tiến

 

-15h00: Tổ chức gặp mặt ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên tại Trung tâm VHXH tỉnh

-TT

 

Thứ tư

 

16/10

-08h00: Dự HN tổng kết 5 năm thực hiện quy hoạch nguồn cán bộ nguồn dự bị dài hạn tỉnh KH tại HT B – 46 TP

-Đ/c Hải

 

-08h00: Dự HN nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh (tại KS Michelia)

-Đ/c Nhuận

 

-08h00: Dự khai giảng năm học mới và trao bằng tốt nghiệp SV K.4 trường Cao đẳng Nghề Du lịch NT

-Đ/c Hùng

 

-Tham gia đoàn giám sát của Ngân hàng CSXH tỉnh kiểm tra thực tế tại xã Cam Hiệp Nam- Cam Lâm

-Đ/c Ngọc Hưng

 

-14h00: Họp Ban tổ chức hội thi “Nếu tôi là Chủ tịch UBND tỉnh”

-TT, t/v BTC, Ban TG

 

Thứ năm

 

17/10

-07h00: Tiếp nhận hiến máu tình nguyện tại Ninh Hòa

-Đ/c Xuyên, Ý

 

-08h00: Hội thảo “Đẩy mạnh phong trào học tập, nghiên cứu ứng dụng KHCN trong ĐVTN các CQ, ĐV tỉnh KH” tại HT B -Tỉnh Đoàn

-TT, trưởng phó Ban

 

-14h00: Họp Chi bộ

-Đảng viên

 

-14h30: Lễ kết nạp đảng viên

-Đảng viên, đoàn viên ưu tú

 

Thứ sáu

 

18/10

-08h00: Họp đoàn chủ tịch, đoàn thư ký Hội Sinh viên (phòng họp)

-Đ/c Nhuận

 

-14h00: Họp giao ban

-TT, trưởng phó Ban

 

Thứ bảy

19/10

-07h30: Sinh hoạt ngày 20/10 tại HT Tỉnh Đoàn

-CBCNV cơ quan

 

CN

20/10

-07h00: Tiếp nhận máu tình nguyện tại trường Đại học Nha Trang

-Đ/c Xuyên, Ý

 

 

Ghi chú: Lịch có thể điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.

Lịch này thay cho Giấy mời trong nội bộ cơ quan Tỉnh Đoàn và các đơn vị trực thuộc.

VĂN PHÒNG TỈNH ĐOÀN