Chương trình Công tác Hội và phong trào Sinh viên năm học 2011 – 2012

122

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

BAN CHẤP HÀNH TỈNH KHÁNH HÒA

***

Số 33 – CT/HSV

 

Khánh Hòa, ngày 26 tháng 09 năm 2011

 

CHƯƠNG TRÌNH

Công tác Hội và phong trào Sinh viên năm học 2011 – 2012

————

Căn cứ chương trình công tác Hội và phong trào Sinh viên năm học 2011-2012 của Ban thư ký Trung Ương Hội Sinh viên Việt Nam. Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa triển khai Chương trình công tác Hội và phong trào Sinh viên năm học 2011-2012 với những nội dung như sau:

CHỦ ĐỀ NĂM HỌC:    Sinh viên Việt Nam thi đua đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt”

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

1. Tiếp tục triển khai sáng tạo và hiệu quả cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”; thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X.

2. Đẩy mạnh cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt” và “Xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh”; thực hiện, nhân rộng các công trình, phần việc sinh viên gắn với nhiệm vụ học tập, nghiên cứu, rèn luyện của hội viên, sinh viên.

3. Nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo và đổi mới phương thức hoạt động của Hội đáp ứng các yêu cầu trong thời kỳ mới.

II. CÁC CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU:

1. 100% Hội Sinh viên các trường có công trình, phần việc sinh viên thực hiện cuộc vận động Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác và chào mừng Đại hội Đoàn các cấp.

2. 100% Hội Sinh viên các trường có hoạt động thi đua chào mừng Đại hội Đoàn các cấp lần thứ X.

3. Hội Sinh viên các trường tổ chức ít nhất 01 hoạt động tập huấn cán bộ Hội, 01 chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”; 01 đội hình tình nguyện; 01 diễn đàn Sinh viên 5 tốt với phương pháp học tập, sáng tạo.

4. 100% Hội Sinh viên các trường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, thông tin báo cáo.

5. Mỗi đơn vị tổ chức được ít nhất 01 đội sinh viên tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới.

III. CÁC NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP:

1. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai 2 cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt”“Sinh viên xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh”  tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của hội viên, sinh viên và các cấp bộ Hội; phấn đấu đưa danh hiệu Sinh viên 5 tốt trở thành hình ảnh của người sinh viên thời đại mới thông qua các nội dung, giải pháp cụ thể sau:

– Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về 02 cuộc vận động trong hội viên, sinh viên và toàn xã hội nhằm xây dựng danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” trở thành danh hiệu sinh viên tiêu biểu mà mọi hội viên, sinh viên phấn đấu hướng tới.

– Tổ chức cho hội viên, sinh viên đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, các tập thể đăng ký đạt danh hiệu “Tập thể thân thiện, lành mạnh” trong các hoạt động của Hội vào dịp năm học mới.

– Nâng cao chất lượng công tác bình xét và tổ chức đa dạng các hoạt động tuyên dương, giao lưu với sinh viên đạt danh hiệu danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và các tập thể đạt danh hiệu “Tập thể thân thiện, lành mạnh”.

– Huy động các nguồn lực xã hội tạo cơ hội, môi trường tốt cho sinh viên đạt danh hiệu có việc làm sau khi tốt nghiệp.

2. Chương trình sinh viên rèn luyện đạo đức, tác phong:

– Tiếp tục triển khai cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”; trong đó tập trung học tập đức tính “Cần-Kiệm” của Bác Hồ. Tuyên truyền để hội viên, sinh viên hình thành ý thức thực hành tiết kiệm, chú trọng tiết kiệm chi tiêu, tiết kiệm năng lượng và tiết kiệm thời gian.

– Phát huy và rèn luyện các thói quen tốt trong sinh viên như thói quen học tập, đọc sách báo, học ngoại ngữ, ứng xử văn hóa, chấp hành luật giao thông, bảo vệ môi trường, thường xuyên tập thể dục thể thao,…

– Tổ chức các hình thức sinh hoạt truyền thống, sinh hoạt chính trị nhân các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước, của Đoàn, Hội và tuổi trẻ.

– Chủ động nắm bắt và định hướng dư luận trong sinh viên; thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả Tổ thăm dò dư luận sinh viên, các đội An ninh xung kích.

3. Chư­ơng trình sinh viên học tập, sáng tạo:

– Duy trì và phát triển các câu lạc bộ học thuật, tổ, đội, nhóm, tập thể sinh viên tự học, tự nghiên cứu khoa học.

– Thường xuyên tổ chức các diễn đàn, các hội thảo trao đổi phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học giữa các nhóm, các câu lạc bộ, các chi hội, giữa các ngành học, giữa sinh viên khóa trên với sinh viên khóa dưới, giữa sinh viên 5 tốt với sinh viên khác; giữa chuyên gia, nhà giáo, nhà khoa học với sinh viên…

– Khuyến khích phát triển các hình thức giúp nhau trong học tập, chia sẻ tài liệu học tập, phong trào sinh viên giúp sinh viên chia sẻ kinh nghiệm học tập; đẩy mạnh phong trào sinh viên thường xuyên cập nhật kiến thức mới từ thư viện, thư viện điện tử, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, internet trong tổ chức sinh hoạt học thuật.

– Phối hợp tổ chức các cuộc thi sáng tạo, thi Olympic, các hội nghị nghiên cứu khoa học, sáng tạo… Tổ chức cho sinh viên đăng ký các công trình Nghiên cứu khoa học chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X.

4. Ch­ương trình tư vấn, hỗ trợ sinh viên:

– Duy trì và phát triển các Trung tâm, tổ, nhóm tư vấn cho sinh viên về nhà trọ, nghề nghiệp việc làm, vay vốn tín dung sinh viên, các địa điểm học ngoại ngữ, tin học, địa điểm vui chơi giải trí…

– Thường xuyên hỗ trợ sinh viên tìm kiếm các học bổng, giải thưởng trong và ngoài nước; hỗ trợ tổ chức các lớp nâng cao nhận thức về pháp luật, chính trị xã hội, hội nhập quốc tế, tập huấn kỹ năng nghiệp vụ…

– Tổ chức các diễn đàn về tư vấn, hỗ trợ sinh viên về nghề nghiệp, việc làm, diễn đàn kết nối với sinh viên Việt Nam học tập tại nước ngoài, chương trình Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam.

– Tham mưu, đề xuất với các cấp các ngành, nhà trường chăm lo hỗ trợ sinh viên, nghiên cứu đề xuất sinh viên được miễn giảm giá đi xe buýt và tham gia các hoạt động vui chơi giải trí, được miễn giảm học phí, hỗ trợ học bổng sinh viên có hoàn cảnh khó khăn…

– Chủ động tham mưu với cấp ủy, Ban Giám hiệu tìm kiếm, tổ chức các chương trình kết nối với doanh nghiệp nhằm hỗ trợ sinh viên về nơi kiến tập, thực tập; việc làm sau khi ra trường…

– Tổ chức các chương trình, các hoạt động hỗ trợ cụ thể đối với sinh viên sinh sống tại các vùng biên giới, hải đảo. 

– Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong sinh viên; phát triển các câu lạc bộ sở thích trong sinh viên. Định kỳ tổ chức “Ngày hội sinh viên khỏe”.

– Thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong hội viên, sinh viên về quyền lợi và nguyện vọng chính đáng của hội viên, sinh viên trên các mặt: học tập, nhà ở, việc làm, học bổng, học phí… để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền có giải pháp kịp thời tổ chức các hoạt động định hướng, hỗ trợ.

5. Chương trình sinh viên tình nguyện:

– Duy trì tổ chức các đội tình nguyện tại chỗ tham gia thực hiện các công việc: vệ sinh môi trường, làm sạch khuôn viên nhà trường, ký túc xá, tham gia hướng dẫn, phân luồng giao thông tại cổng trường vào các giờ cao điểm. Thực hiện các công trình, phần việc sinh viên tình nguyện xanh – sạch – đẹp.

– Tổ chức các đội sinh viên tình nguyện tập trung: Tư vấn mùa thi – Tiếp sức mùa thi – Tiếp sức đến trường, đội sinh viên tình nguyện Hè gắn với chuyên môn của sinh viên để góp phần tham gia phát triển kinh tế xã hội, phổ biến khoa học kỹ thuật phục vụ sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp ở nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa. Xác lập các công trình, phần việc tình nguyện chào mừng Đại hội Đoàn các cấp.

– Tổ chức các đội sinh viên tình nguyện thường xuyên “ngày thứ bảy”, “chủ nhật xanh” hoạt động vì an sinh xã hội: thăm, tặng quà các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các trung tâm điều dưỡng thương, bệnh binh, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, nhiễm chất độc màu da cam, trẻ em khuyết tật; hỗ trợ bệnh nhân nghèo, người già neo đơn; tu sửa, chỉnh trang, tạo cảnh quan môi trường tại các nghĩa trang, tượng đài liệt sỹ, các di tích lịch sử.

– Duy trì các hoạt động vận động sinh viên tham gia hiến máu tình nguyện, Hội sinh viên các trường phải thành lập được “Ngân hàng máu sống” sẳn sàng hỗ trợ khi cần thiết.

6. Chương trình xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh:

– Đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu về tổ chức Hội; tổ chức kết nạp hội viên nhân dịp đầu năm học mới và kỷ niệm 62 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam.

– Phát triển các hình thức sinh hoạt và hoạt động của chi hội, câu lạc bộ, tổ, đội nhóm. Triển khai các định hướng giải pháp của chuyên đề “Phát triển mô hình câu lạc bộ, đội, nhóm trong công tác tập hợp, đoàn kết sinh viên”.

– Định kỳ tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Hội.

– Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức, điều hành và triển khai các hoạt động của Hội.

– Tăng cường công tác tập hợp và đoàn kết sinh viên Việt Nam ở ngoài nước gắn với triển khai chuyên đề “Phát triển tổ chức Hội trong các trường Đại học, Cao đẳng và trong sinh viên Việt Nam tại nước ngoài”“Công tác tập hợp và đoàn kết sinh viên Việt Nam ở ngoài nước”.

IV. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG LỚN TRONG NĂM HỌC 2011-2012:

1. Hội Sinh viên các trường Tuyên dương Thủ khoa kỳ thi tuyển sinh Đại học năm 2011.

2. Chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam” với chủ đề Chân dung Sinh viên 5 tốt.

3. Tổ chức ngày Hội Sinh viên 5 tốt và Tuyên dương các Sinh viên 5 tốt tiêu biểu nhất.

4. Trao giải thưởng Sao Tháng Giêng năm học 2011 -2012.

5. Tham gia chương trình Truyền hình SV 2012.

6. Tham gia giải bóng đá sinh viên toàn quốc 2012.

7. Tham gia cuộc thi Tiếng hát sinh viên toàn quốc.

8. Chiến dịch sinh viên tình nguyện hè; chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2012.

9. Tổ chức ngày Hội Ký túc xá xanh.

V. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa:

– Hướng dẫn, chỉ đạo Hội Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng trực thuộc triển khai thực hiện chương trình năm học. Phối hợp tổ chức các hoạt động cấp tỉnh, cấp toàn quốc.

– Đẩy mạnh công tác kiểm tra học kỳ, năm học và kiểm tra chuyên đề của Hội; tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, công tác thi đua, khen thưởng, công tác thông tin, tuyên truyền của các cấp bộ Hội.

– Hướng dẫn thành lập Hội Sinh viên các trường chưa có tổ chức Hội.

– Đề xuất khen thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc lên Trung Ương Hội Sinh viên Việt Nam trong triển khai, tổ chức thực hiện chương trình công tác năm học 2011-2012.

2. Hội Sinh viên các trường:

– Triển khai cụ thể hóa chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2011 – 2012 phù hợp với đơn vị.

– Chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện các hoạt động lớn và nội dung trọng tâm của Hội gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; tham gia hiệu quả các hoạt động cấp tỉnh, toàn quốc.

– Thực hiện tốt công tác thông tin, báo cáo, phát triển và quản lý hội viên.

3. Công tác thông tin, báo cáo:

– Chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2011 – 2012 gửi trước 05/10/2011.

– Báo cáo Sơ kết công tác Hội và phong trào sinh viên học kỳ I năm học 2011-2012 gửi trước ngày 20/1/2012.

– Báo cáo Tổng kết công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2011-2012 gửi trước ngày 20/6/2012.

Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa đề nghị các đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình công tác Hội và phong trào Sinh viên năm học 2011 – 2012. Thông tin báo cáo gửi về Hội Sinh viên Việt nam tỉnh Khánh Hòa theo địa chỉ: 06 Hoàng Hoa Thám – Tp Nha Trang. ĐT: 058.3822454, Mail: ngochaitd@gmail.com 

 

Nơi nhận:

– TW HSV Việt Nam (b/c);

– Ban dân vận tỉnh ủy(b/c);

– Thường trực tỉnh Đoàn(b/c);

– HSV các trường ĐH,CĐ;

– Lưu VP.

TM. BTK HỘI SINH VIÊN TỈNH KHÁNH HÒA

Chủ tịch

 

(đã ký)

 

 

    Lê Trung Hưng