70 đoàn viên, thanh niên tham gia dọn vệ sinh bờ kè biển Nha Trang

24

Ngày 9-7-2016, tại TP. Nha Trang, Ban Quản lý Vịnh Nha Trang phối hợp với Đoàn phường Vĩnh Hòa, Đoàn Trường Đại học Thông tin liên lạc tổ chức ra quân dọn vệ sinh môi trường.

don20ve20sinh2022010 7 - 70 đoàn viên, thanh niên tham gia dọn vệ sinh bờ kè biển Nha Trang

Các đoàn viên, thanh niên dọn rác tại khu vực bờ kè Đường Đệ, phường Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang.

Khoảng 70 đoàn viên, thanh niên và người dân đã chung tay làm sạch bờ kè biển khu vực Đường Đệ, phường Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang và thu gom được 50 bao rác, đem đến điểm tập kết rác theo quy định. Đây là hoạt động thường xuyên của Ban Quản lý Vịnh Nha Trang nhằm tuyên truyền, kêu gọi người dân và du khách cùng chung tay giữ gìn, bảo vệ môi trường, đặc biệt là môi trường biển.

Nguồn Khanhhoa.gov.vn

we love nha trangwe love nha trang