Khởi động Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần II – 2017

215
Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ II, năm 2017 dành cho sinh viên Việt Nam đang học tập trong và ngoài nước.
Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2016-2017. nhằm tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên trường học; thiết thực thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo dức, phong cách Hồ Chí Minh”; tham gia thực hiện chỉ thị 42-CT/TƯ của Ban Bí thư T.Ư Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015-2030”.
Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giao Trung ương Đảng và Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp tổ chức Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần II – 2017 với sự đồng hành của Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup
Hội thi được tổ chức gồm các nội dung kiến thức cơ bản về: Kiến thức về Triết học Mác-Lênin, Kinh tế chính trị, Kinh tế chính trị Mác-Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh. Hiểu biết về sự nghiệp của các lãnh tụ cách mạng, phong trào công nhân trong và ngoài nước; phong trào yêu nước, các danh nhân, các nhà khoa học và các thành tựu khoa học lớn trong lịch sử nhân loại. Vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận chính trị trong thực tiễn, phát triển kinh tế – xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.
Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Lịch sử, truyền thống, văn hoá dân tộc; lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam; Thông tin kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh của Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng.
* Bảng cá nhân: Các thí sinh đăng ký dự thi và làm bài thi trắc nghiệm trực tuyến tại địa chỉ www.anhsangsoiduong.vn. Hệ thống được mở bắt đầu từ 14h00 ngày thứ hai, kết thúc vào lúc 22h00 ngày chủ nhật trong tuần. Riêng tuần đầu tiên hệ thống được mở từ lúc khai mạc hội thi (dự kiến 09h00 ngày 05/3/2017) và kết thúc lúc 22h00 ngày chủ nhật 12/3/2017. Căn cứ theo số điểm cao nhất của người chơi được lưu trên hệ thống của website để trao giải thưởng hàng tuần (được công bố vào thứ 3 tuần sau đó). Sau 06 tuần thi, 18 thí sinh có số điểm cao nhất, thời gian thi ngắn nhất mỗi tuần (mỗi tuần chọn 03 thí sinh có điểm số cao nhất, không trùng lặp với thí sinh đã được chọn từ các tuần trước) và 82 thí sinh có điểm số tổng cộng cao nhất và thời gian thi ngắn nhất (điểm số và thời gian là tổng cộng của 06 tuần thi) sẽ tham dự vòng chung kết trực tuyến. 10 thí sinh đạt điểm cao nhất, thời gian làm bài ngắn nhất sẽ tham dự trận chung kết xếp hạng toàn quốc.
– Giải thưởng Tuần: 01 giải Nhất trị giá 1.000.000 đồng; 02 giải Nhì trị giá mỗi giải 500.000 đồng; 03 giải Ba trị giá mỗi giải 300.000 đồng;
– Giải toàn quốc:  01 giải Nhất trị giá 10.000.000 đồng và 1 chuyến về nguồn; 02 giải Nhì trị giá mỗi giải 5.000.000 đồng; 03 giải Ba trị giá mỗi giải 3.000.000 đồng; 04 giải Khuyến khích trị giá mỗi giải 2.000.000 đồng; Các cá nhân đạt giải toàn quốc nhận được bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 
* Bảng đội tuyển: Mỗi tỉnh, thành đoàn, Đoàn trực thuộc cử 01 đội tuyển sinh viên tham dự. Mỗi đội tuyển gồm 07 thành viên, trong đó có 05 thành viên chính thức và 02 thành viên dự bị đến từ các trường đại học, học viện, cao đẳng, trên địa bàn tỉnh, thành phố hoặc trực thuộc Đoàn trực thuộc. Thành viên của đội tuyển được lựa chọn dựa trên tiêu chí sau: Không phải là sinh viên đang theo học ở các ngành, chuyên ngành: Triết học; Kinh tế chính trị; Chủ nghĩa xã hội khoa học; Lịch sử Đảng; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Khoa học chính trị; Chính trị học; Giáo dục chính trị; Sinh viên tham dự ít nhất 01 lần phần thi cá nhân và đạt từ 70% điểm bài thi trở lên. Hạn nhận đăng ký đội tuyển là ngày 29/3. Đăng ký theo mẫu và gửi về Ban Thanh niên Trường học T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (số 64, Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Giải thưởng: 01 giải Nhất trị giá 30.000.000 đồng và 01 chuyến về nguồn cho đội tuyển 07 người; 01 giải Nhì trị giá 20.000.000 đồng; 02 giải Ba trị giá mỗi giải 15.000.000 đồng; 02 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 5.000.000 đồng. Các đơn vị tham gia tốt hội thi và tổ chức tốt hội thi tại cơ sở, các hoạt động hưởng ứng được Ban tổ chức đề xuất tặng Bằng khen của Ban chấp hành Trung ương Đoàn.
 
Chi tiết xem Kế hoạch và Thể lệ Hội thi TẠI ĐÂY
 
Văn phòng HSVVN