• 1 E7ce7
  • 2 1a2fc
  • 3 64ab2
  • 4 6ca44
  • 568e9
1839

An toàn thực phẩm (3)

Sáng 19-8, Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản Khánh Hòa đã trao giấy chứng nhận kinh doanh thực phẩm an toàn cho 7 cơ sở kinh doanh, nâng số cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn được chứng nhận trên toàn tỉnh lên con số 10.

Khi phát hiện các hành vi vi phạm an toàn thực phẩm, người dân có thể, gọi ngay đến số điện thoại 08042526 hoặc 0917.808.113